Spisak uplata i isplata za korisnika:
Podrška zdravstvenim radnicima

Podrška zdravstvenim radnicima
Potrebno 10.000.000,00 din
Donatori uplatili 55.800,00 din
Korisnik iskoristio 55.336,96 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 0,00 din
Novac na računu korisnika 463,04 din
Nedostaje 9.944.200,00 din
Sve uplate 55.800,00 din
MTS, Vip i Telenor operateri
17.12.2020
30.800,00 din
Cubes d.o.o. - Novi Beograd
24.12.2020
25.000,00 din
Sve isplate 55.336,96 din
Atlantic Štark za Zemunsku bolnicu
27.12.2020
29.827,00 din
Arcadia Team d.o.o. Beograd za Zemunsku bolnicu
30.12.2020
24.744,96 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za decembar 2020. godine
01.01.2021
595,00 din
Banka Intesa - obračun tarife za usluge 22.12.-31.12.2020.
01.01.2021
170,00 din
Fondacija "Budi srećan" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.budisrecan.rs