Spisak uplata i isplata za korisnika:
Braco Vuković

Braco Vuković
Potrebno 3.647.610,53 din
Donatori uplatili 50.438,00 din
Korisnik iskoristio 2.380,00 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 1.148,45 din
Novac na računu korisnika 46.909,55 din
Nedostaje 3.597.172,53 din
Sve uplate 50.438,00 din
DragiŠa DuriĆ
24.03.2023
500,00 din
Jovan Dobrota via PayPal
25.03.2023
1.069,00 din
Aleksandar DraganoviĆ
13.04.2023
6.000,00 din
Goran Biočanin
18.04.2023
1.000,00 din
Uplata operatera za 04/23
09.06.2023
14.400,00 din
Uplata operatera za 05/23
06.07.2023
15.600,00 din
Dragana Lazarevic via PayPal
12.07.2023
1.069,00 din
DuŠan IgnjatoviĆ
07.08.2023
2.000,00 din
Uplata operatera za 06/23
25.08.2023
3.800,00 din
Kostic Brankica Despota Olivera 6
21.09.2023
5.000,00 din
Sve isplate 2.380,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mart 2023. godine
19.04.2023
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za april 2023. godine
01.05.2023
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine
01.06.2023
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec jun 2023. godine
01.07.2023
595,00 din
Fondacija "Humanost bez granica" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 065/240-2407; 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.fondacija.rs