Ukupan broj primljenih SMS poruka

396

Do 04.12.2021.

Poslednje uplate
Milun Španjević 500,00 din
Merit plan d.o.o. - Novi Beograd 2.000,00 din
Merit plan d.o.o. - Novi Beograd 2.000,00 din
Konkonto BGD d.o.o. - Novi Beograd 5.000,00 din
Valentina Ivaniš 2.000,00 din
Spisak svih uplata
Poslednje isplate
Banka Intesa - obracun tarife za usluge 21.11.-30.11.2021 105,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za novembar 2021. godine 595,00 din
Telekom Srbija a.d. - telekom usluge za oktobar 2021. godine 5.963,00 din
Banka Intesa - obracun tarife za usluge 21.10.-30.10.2021 105,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za oktobar 2021. godine 485,00 din
Spisak svih isplata

Donatori uplatili:

566.762,52 din

Fondacija iskoristila:

774.635,45 din

Korisnici isplatili proviziju fondaciji:

517.820,60 din

Fondacija "Budi srećan" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.budisrecan.rs