Ukupan broj primljenih SMS poruka

379

Do 22.09.2021.

Poslednje uplate
Ivan Jan Langerholc 1.456,50 din
Merit plan d.o.o. - Novi Beograd 2.000,00 din
Milica Kisić 86,02 din
Merit plan d.o.o. - Novi Beograd 2.000,00 din
Merit plan d.o.o. - Novi Beograd 2.000,00 din
Spisak svih uplata
Poslednje isplate
Banka Intesa - obracun tarife za usluge 11.09.-20.09.2021 105,00 din
Telekom Srbija a.d. - telekom usluge za avgust 2021. godine 3.503,00 din
Banka Intesa - obracun tarife za usluge 01.09.-10.09.2021 210,00 din
SWA TIM d.o.o. - humanitarna kutija 3.398,40 din
Telekom Srbija a.d. - telekom usluge za jul 2021. godine 3.503,00 din
Spisak svih isplata

Donatori uplatili:

511.962,52 din

Fondacija iskoristila:

760.279,65 din

Korisnici isplatili proviziju fondaciji:

511.105,60 din

Fondacija "Budi srećan" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.budisrecan.rs