Spisak uplata i isplata za korisnika:
Ikonija Janjić

Ikonija Janjić
Potrebno 777.810,53 din
Donatori uplatili 182.009,60 din
Korisnik iskoristio 135.780,00 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 0,00 din
Novac na računu korisnika 46.229,60 din
Nedostaje 595.800,93 din
Sve uplate 182.009,60 din
Marina Bjelica
15.05.2023
2.000,00 din
Dejan Evtoski
15.05.2023
1.000,00 din
Mirjana Popovic-mladenovic
15.05.2023
1.000,00 din
Dragana ZeliĆ
15.05.2023
1.000,00 din
MikiĆ Sveta
16.05.2023
2.000,00 din
Darko RadikiĆ
16.05.2023
1.000,00 din
SiniŠa Stoilkov
16.05.2023
1.000,00 din
Svetlana Vujicic
16.05.2023
410,00 din
Dušanka Mladenović
16.05.2023
200,00 din
Tanja Dinic via PayPal
17.05.2023
2.259,60 din
Ivana StojkoviĆ
17.05.2023
1.000,00 din
Sasa Stojkovic
17.05.2023
1.000,00 din
Stefan MaraviĆ
17.05.2023
500,00 din
Zeljko Rankovic
18.05.2023
1.000,00 din
Jovan JovanoviĆ
18.05.2023
500,00 din
Andrijana Novkovic
18.05.2023
220,00 din
Zatirovic Sanela Esperanto 2 4 Vran
19.05.2023
350,00 din
Milan Radovanović
19.05.2023
170,00 din
GTP 5D d.o.o. - Vranje
24.05.2023
5.000,00 din
Marija Glišanović
26.05.2023
2.000,00 din
StajkoviĆ Gordana
05.06.2023
200,00 din
Uplata operatera za 05/23
06.07.2023
117.600,00 din
TrajkoviĆ Milica
02.08.2023
1.100,00 din
SlaĐana SimonoviĆ
04.08.2023
800,00 din
SlaĐana Simonovic Pasterova 22
11.08.2023
1.600,00 din
SlaĐana Simonovic Pasterova 22
11.08.2023
500,00 din
Uplata operatera za 06/23
28.08.2023
24.200,00 din
Uplata operatera za 07/23
21.09.2023
12.400,00 din
Sve isplate 135.780,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine
01.06.2023
485,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec jun 2023. godine
01.07.2023
595,00 din
Zorica Radojičić PR Ambulanta Ist Centar, Beograd - fizikalna terapija, logoped i defektolog
06.09.2023
134.700,00 din
Fondacija "Humanost bez granica" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 065/240-2407; 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.fondacija.rs