Spisak uplata i isplata za korisnika:
Đulnaz Smakaj

Đulnaz Smakaj
Potrebno 617.460,53 din
Donatori uplatili 294.500,00 din
Korisnik iskoristio 272.130,00 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 9.685,00 din
Novac na računu korisnika 12.685,00 din
Nedostaje 322.960,53 din
Sve uplate 294.500,00 din
Maja TomiĆ
17.02.2023
1.100,00 din
Milica Desnica
17.02.2023
700,00 din
Ivan
09.03.2023
5.000,00 din
Ivana Rakic
09.03.2023
3.000,00 din
Dalibor MitroviĆ
09.03.2023
2.000,00 din
Mihajlo JovanoviĆ
09.03.2023
1.000,00 din
Zeljko Rankovic
09.03.2023
1.000,00 din
Tomislav NikoliĆ
09.03.2023
1.000,00 din
Jasmina Gelić
09.03.2023
500,00 din
Žarko PaniĆ
09.03.2023
500,00 din
Darko RadikiĆ
09.03.2023
400,00 din
Đorđe Stanisavljević
10.03.2023
1.000,00 din
Nikola Stepanovic
10.03.2023
1.000,00 din
Dražana Đurđević
10.03.2023
1.000,00 din
Nikola ViŠnjiĆ
16.03.2023
5.000,00 din
Violeta Krippendorf
16.03.2023
1.500,00 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 02/23
30.03.2023
3.200,00 din
Dragan SpasiĆ
01.04.2023
500,00 din
MiloŠ StojanoviĆ
05.05.2023
500,00 din
Uplata operatera za 03/23
08.05.2023
111.600,00 din
Uplata operatera za 04/23
09.06.2023
52.200,00 din
Uplata operatera za 05/23
06.07.2023
55.800,00 din
Srđan Jovanović
01.08.2023
21.400,00 din
Uplata operatera za 06/23
25.08.2023
15.800,00 din
Bojana Stanojev Milošević
30.08.2023
600,00 din
Uplata operatera za 07/23
20.09.2023
7.200,00 din
Sve isplate 272.130,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za februar 2023. godine
01.03.2023
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mart 2023. godine
01.04.2023
485,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za april 2023. godine
01.05.2023
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine
01.06.2023
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec jun 2023. godine
01.07.2023
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za jul 2023. godine
01.08.2023
595,00 din
Ortopedija MC, Novi Beograd - elektromotorna invalidska kolica
02.08.2023
257.400,00 din
Banka Intesa - obracun tarife za usluge 01.08.- 10.08.2023.
11.08.2023
80,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za avgust 2023. godine
01.09.2023
595,00 din
Povraćaj dela pozajmice za Srđana Jovanovića
06.09.2023
10.000,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za septembar 2023. godine
01.10.2023
595,00 din
Fondacija "Humanost bez granica" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 065/240-2407; 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.fondacija.rs