Spisak uplata i isplata za korisnika:
Petar Sebić

Petar Sebić
Potrebno 3.084.205,26 din
Donatori uplatili 21.200,00 din
Korisnik iskoristio 0,00 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 0,00 din
Novac na računu korisnika 21.200,00 din
Nedostaje 3.063.005,26 din
Sve uplate 21.200,00 din
Radica Raicic
27.09.2023
2.000,00 din
Milan MandiĆ
24.10.2023
2.000,00 din
Uplata operatera za 09/23
10.11.2023
17.200,00 din
Fondacija "Humanost bez granica" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 065/240-2407; 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.fondacija.rs