Spisak uplata i isplata za korisnika:
Maksim Ilić

Maksim Ilić
Potrebno 1.413.757,89 din
Donatori uplatili 107.800,00 din
Korisnik iskoristio 82.690,74 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 5.200,00 din
Novac na računu korisnika 19.909,26 din
Nedostaje 1.305.957,89 din
Sve uplate 107.800,00 din
Slaviša Božilov
02.03.2023
1.000,00 din
Aleksandar Stanojević
25.04.2023
100.000,00 din
Uplata operatera za 04/23
09.06.2023
3.000,00 din
Uplata operatera za 05/23
06.07.2023
3.800,00 din
Sve isplate 82.690,74 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mart 2023. godine
19.04.2023
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za april 2023. godine
01.05.2023
595,00 din
Tepas Turizm Otelcilik, Turska - smeštaj radi odlaska u bolnicu Koč na preglede i konsultacije
05.05.2023
70.800,00 din
Banka Intesa - naplata naknade po osnovu plaćanja prema inostranstvu
05.05.2023
2.450,00 din
KAP Petrol d.o.o., Vranje - kupovina goriva
06.05.2023
7.000,74 din
Banka Intesa - obracun tarife za usluge 30.04.- 10.05.2023.
13.05.2023
60,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine
01.06.2023
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec jun 2023. godine
01.07.2023
595,00 din
Fondacija "Humanost bez granica" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 065/240-2407; 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.fondacija.rs