Spisak uplata i isplata za korisnika:
Lorena Dimitrijević

Lorena Dimitrijević
Potrebno 2.839.771,26 din
Donatori uplatili 59.592,00 din
Korisnik iskoristio 17.014,90 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 0,00 din
Novac na računu korisnika 42.577,10 din
Nedostaje 2.780.179,26 din
Sve uplate 59.592,00 din
Dragutin Badnjar
22.05.2023
2.400,00 din
Zeljko Rankovic
22.05.2023
1.000,00 din
Tomislav NikoliĆ
22.05.2023
1.000,00 din
Nikola VuČkoviĆ
22.05.2023
1.000,00 din
Marina AdamoviĆ
23.05.2023
11.000,00 din
Milan Mitrovic
26.05.2023
1.942,00 din
Marko ZdravkoviĆ
17.06.2023
250,00 din
Uplata operatera za 05/23
06.07.2023
33.000,00 din
Uplata operatera za 06/23
28.08.2023
5.400,00 din
Uplata operatera za 07/23
21.09.2023
2.600,00 din
Sve isplate 17.014,90 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine
01.06.2023
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec jun 2023. godine
01.07.2023
595,00 din
Boj Komerc, Beograd - edukativne igračke
19.09.2023
15.824,90 din
Fondacija "Humanost bez granica" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 065/240-2407; 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.fondacija.rs