Spisak uplata i isplata za korisnika:
Udruženje Humano srce

Udruženje Humano srce
Potrebno 9.879.368,42 din
Donatori uplatili 428.800,00 din
Korisnik iskoristio 390.435,97 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 0,00 din
Novac na računu korisnika 38.364,03 din
Nedostaje 9.450.568,42 din
Sve uplate 428.800,00 din
Uplata operatera za 03/23
08.05.2023
3.000,00 din
Aleksandar StanojeviĆ
08.06.2023
50.000,00 din
Uplata operatera za 04/23
08.06.2023
2.800,00 din
Uplata operatera za 05/23
06.07.2023
3.000,00 din
Aleksandar StanojeviĆ
12.07.2023
40.000,00 din
Dejan Stojanovic
18.08.2023
250.000,00 din
Dejan Stojanovic
02.10.2023
80.000,00 din
Sve isplate 390.435,97 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine
01.06.2023
595,00 din
PR Sojka A, Vladičin Han - organizacija humanitarne akcije
10.06.2023
46.881,36 din
Banka Intesa - obracun tarife za usluge 01.06.- 10.06.2023.
11.06.2023
35,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec jun 2023. godine
01.07.2023
595,00 din
Cool Computers S.T.U.R., Surdulica - kancelarijski materijal
05.07.2023
6.840,00 din
Banka Intesa - obracun tarife za usluge 01.07.- 10.07.2023.
11.07.2023
35,00 din
PR Sojka A, Vladičin Han - organizacija humanitarne akcije
14.07.2023
25.605,07 din
PR Sojka A, Vladičin Han - donacija u hrani
18.07.2023
13.275,11 din
DN Petrol Energy d.o.o., Vladičin Han - kupovina goriva
20.07.2023
3.000,18 din
Banka Intesa - obracun tarife za usluge 11.07.- 20.07.2023.
21.07.2023
130,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za jul 2023. godine
01.08.2023
595,00 din
Banka Intesa - naplata naknade po osnovu plaćanja prema inostranstvu
23.08.2023
2.450,00 din
Bolnica MLP Saglik Hizmentleri A.S. Istanbul, Turska - PRP procedura
23.08.2023
235.800,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za avgust 2023. godine
01.09.2023
595,00 din
B-Log računovodstvo, Surdulica - knjigovodstvene usluge
02.09.2023
12.000,00 din
Banka Intesa - obracun tarife za usluge 01.09.- 11.09.2023.
12.09.2023
60,00 din
Cool Computers S.T.U.R., Surdulica - kancelarijski materijal
03.10.2023
7.689,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec septembar 2023. godine
03.10.2023
595,00 din
PR Sojka A, Vladičin Han - organizacija humanitarne akcije
03.10.2023
33.660,25 din
Fondacija "Humanost bez granica" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 065/240-2407; 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.fondacija.rs