Spisak uplata i isplata za korisnika:
Udruženje za pomoć i podršku osobama sa autizmom "Pomozimo Nevidljivima da budu Vidljiva"

Udruženje za pomoć i podršku osobama sa autizmom "Pomozimo Nevidljivima da budu Vidljiva"
Potrebno 342.784,58 din
Donatori uplatili 5.600,00 din
Korisnik iskoristio 1.190,00 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 0,00 din
Novac na računu korisnika 4.410,00 din
Nedostaje 337.184,58 din
Sve uplate 5.600,00 din
MTS, A1 i Telenor operateri
14.02.2022
1.600,00 din
Boris Bugarčić
08.03.2022
1.000,00 din
MTS, A1 i Yettel operateri
29.03.2022
3.000,00 din
Sve isplate 1.190,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za februar 2022. godine
01.03.2022
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mart 2022. godine
02.04.2022
595,00 din
Fondacija "Budi srećan" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.budisrecan.rs