Spisak uplata i isplata za korisnika:
Božidar Lakić

Božidar Lakić
Potrebno 6.172.205,26 din
Donatori uplatili 239.047,00 din
Korisnik iskoristio 118.712,25 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 0,00 din
Novac na računu korisnika 120.334,75 din
Nedostaje 5.933.158,26 din
Sve uplate 239.047,00 din
Maja Milosevic via PayPal
17.06.2023
2.138,00 din
Marina AdamoviĆ
20.06.2023
8.500,00 din
PreradoviĆ NataŠa
20.06.2023
3.000,00 din
Nenad Mikovic via PayPal
20.06.2023
1.069,00 din
Jovan Djordjevic
21.06.2023
2.000,00 din
Zeljko Rankovic
21.06.2023
1.000,00 din
Filip Brane Petric
21.06.2023
200,00 din
Srpski Pravoslavni Manastir Studenica, Kraljevo
22.06.2023
20.000,00 din
Slobodan RisimoviĆ
22.06.2023
3.000,00 din
TGK d.o.o., Čačak
23.06.2023
10.000,00 din
Ivan (cedomir) Djunisijevic
26.06.2023
1.000,00 din
Zoran DobriČiĆ
29.06.2023
3.000,00 din
Jovana Maksimovic
30.06.2023
500,00 din
Branislav Krnjaja
03.07.2023
1.000,00 din
Marko Milovanović
10.07.2023
240,00 din
Žarko NikoliĆ
11.07.2023
200,00 din
Ivan (cedomir) Djunisijevic
26.07.2023
1.000,00 din
Uplata operatera za 06/23
28.08.2023
90.200,00 din
Uplata operatera za 07/23
16.09.2023
46.800,00 din
Uplata operatera za 08/23
17.10.2023
28.200,00 din
Uplata operatera za 09/23
08.11.2023
16.000,00 din
Jasmina Ilieva Via PayPal - 20 EUR NEPROKNJIŽENO
19.11.2023
0,00 din
Sve isplate 118.712,25 din
Specijalna bolnica za rehabilitaciju Gornja Trepča - terapije i hidromasaže
28.06.2023
14.770,00 din
Apotekarska ustanova Čačak - lekovi
28.06.2023
3.794,70 din
Apotekarska ustanova Benu, Beograd - lekovi
30.06.2023
8.327,36 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec jun 2023. godine
01.07.2023
485,00 din
Banka Intesa - obracun tarife za usluge 21.06.- 30.06.2023.
01.07.2023
180,00 din
Specijalna bolnica za rehabilitaciju Gornja Trepča - kinezi terapije
08.07.2023
16.380,00 din
Banka Intesa - obracun tarife za usluge 01.07.- 10.07.2023.
13.07.2023
60,00 din
Specijalna bolnica za rehabilitaciju Gornja Trepča - kinezi terapije
19.07.2023
8.190,00 din
Banka Intesa - obracun tarife za usluge 11.07.- 20.07.2023.
21.07.2023
60,00 din
Apotekarska ustanova Benu, Beograd - lekovi
06.09.2023
24.470,23 din
MG Petrol TR, Rača - kupovina goriva
03.10.2023
6.000,00 din
MG Petrol TR, Rača - kupovina goriva
18.10.2023
5.999,72 din
MG Petrol TR, Rača - doplata za kupovinu goriva
21.10.2023
0,52 din
MG Petrol TR, Rača - kupovina goriva
27.10.2023
5.999,72 din
MG Petrol TR, Rača - kupovina goriva
03.11.2023
5.998,85 din
MG Petrol TR, Rača - kupovina goriva
09.11.2023
5.998,46 din
MG Petrol TR, Rača - kupovina goriva
17.11.2023
5.999,40 din
MG Petrol, Rača - trošak prevoza radi odlaska na preglede
29.11.2023
5.998,29 din
Fondacija "Humanost bez granica" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 065/240-2407; 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.fondacija.rs