Spisak uplata i isplata za korisnika:
Sabiha Hodžić

Sabiha Hodžić
Potrebno 9.313.243,16 din
Donatori uplatili 1.400,00 din
Korisnik iskoristio 0,00 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 0,00 din
Novac na računu korisnika 1.400,00 din
Nedostaje 9.311.843,16 din
Sve uplate 1.400,00 din
Uplata operatera za 05/23
06.07.2023
1.400,00 din
Fondacija "Humanost bez granica" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 065/240-2407; 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.fondacija.rs