Spisak uplata i isplata za korisnika:
Latinka Đorđević

Latinka Đorđević
Potrebno 7.098.035,79 din
Donatori uplatili 262.208,00 din
Korisnik iskoristio 123.394,00 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 6.755,10 din
Novac na računu korisnika 132.058,90 din
Nedostaje 6.835.827,79 din
Sve uplate 262.208,00 din
Uplata Gotovine: Marina Adamović
03.05.2023
45.602,00 din
Marina Adamović, Niš
04.05.2023
47.000,00 din
Uplata Gotovine: Marina Adamovic
16.05.2023
10.000,00 din
Rancic Milica
19.05.2023
6.600,00 din
Vladica Stojanovic via PayPal
21.05.2023
1.069,00 din
Nemanja JaniĆijeviĆ
22.05.2023
1.700,00 din
Nemanja Vranic
23.05.2023
2.000,00 din
Visnja Golubovic
25.05.2023
1.300,00 din
Ana Milic
31.05.2023
2.000,00 din
Marina AdamoviĆ
03.06.2023
8.000,00 din
Marina Adamović, Niš
09.06.2023
10.000,00 din
Tatjana Sumrah
06.06.2023
900,00 din
Milena Matijević
12.06.2023
400,00 din
Sanja TeŠanoviĆ
12.06.2023
300,00 din
Ivan Petrovic
13.06.2023
5.500,00 din
Vesna SaviĆ
14.06.2023
1.100,00 din
Ana Milic
14.06.2023
400,00 din
Marina AdamoviĆ
24.06.2023
20.100,00 din
Kristina Vujic
03.07.2023
1.600,00 din
SneŽana StefanoviĆ
05.07.2023
700,00 din
Uplata operatera za 05/23
06.07.2023
13.400,00 din
Posta Za Milena Matijevic
07.07.2023
1.100,00 din
Goran Biočanin
07.07.2023
1.000,00 din
Milutin Dobričić
07.07.2023
250,00 din
Dušan Egić via PayPal
07.07.2023
2.138,00 din
Milutin Avramovic via PayPal
07.07.2023
1.069,00 din
Svetlana Vukasinovic Guconic
10.07.2023
900,00 din
Posta ZaĐurĐica Jovanovic
10.07.2023
700,00 din
Posta Za Sonja Vukmirovic
10.07.2023
500,00 din
Tina ArsiĆ
10.07.2023
500,00 din
Anita Bijelic
10.07.2023
450,00 din
Marko Milovanović
10.07.2023
240,00 din
Slavica Blaško
10.07.2023
1.000,00 din
StojanoviĆ Tijana
12.07.2023
1.000,00 din
Marija MiraŠeviĆ
12.07.2023
700,00 din
Dragana Krstevski
13.07.2023
1.100,00 din
Dragana Milosavljević
17.07.2023
9.710,00 din
Posta Za Milica Jojic
20.07.2023
16.780,00 din
Uplata operatera za 06/23
28.08.2023
5.800,00 din
Uplata operatera za 07/23
21.09.2023
20.000,00 din
Uplata operatera za 08/23
27.10.2023
11.600,00 din
Uplata operatera za 09/23
23.11.2023
6.000,00 din
Sve isplate 123.394,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine
01.06.2023
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec jun 2023. godine
01.07.2023
485,00 din
Prenos sredstava za Olivera Fehir
01.08.2023
100.000,00 din
AU Adonis, Sokobanja - lekovi i suplementi
17.11.2023
22.314,00 din
Fondacija "Humanost bez granica" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 065/240-2407; 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.fondacija.rs