Spisak uplata i isplata za korisnika:
Pavle Vasić

Pavle Vasić
Potrebno 2.469.096,84 din
Donatori uplatili 50.190,00 din
Korisnik iskoristio 595,00 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 0,00 din
Novac na računu korisnika 49.595,00 din
Nedostaje 2.418.906,84 din
Sve uplate 50.190,00 din
Vukasin Pavlovic
08.06.2023
500,00 din
Sanja SpasojeviĆ
09.06.2023
2.000,00 din
Milutin Dobričić
10.06.2023
250,00 din
Anonimna Uplata Za Pavla Vasića
12.06.2023
1.000,00 din
Marko Milovanović
10.07.2023
240,00 din
Milorad Novakov
16.08.2023
200,00 din
Uplata operatera za 06/23
28.08.2023
29.000,00 din
Uplata operatera za 07/23
21.09.2023
17.000,00 din
Sve isplate 595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec jun 2023. godine
01.07.2023
595,00 din
Fondacija "Humanost bez granica" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 065/240-2407; 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.fondacija.rs