Spisak uplata i isplata za korisnika:
Stefan Mitov

Stefan Mitov
Potrebno 7.404.006,32 din
Donatori uplatili 56.577,80 din
Korisnik iskoristio 1.785,00 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 0,00 din
Novac na računu korisnika 54.792,80 din
Nedostaje 7.347.428,52 din
Sve uplate 56.577,80 din
Tijana ZlatkoviĆ
22.04.2023
500,00 din
Gordana VujaŠeviĆ
22.04.2023
500,00 din
Tomislav NikoliĆ
03.05.2023
500,00 din
Milutin Dobričić
12.05.2023
250,00 din
Uplata operatera za 05/23
06.07.2023
30.400,00 din
Lazar Zdravkovic via PayPal
06.07.2023
1.069,00 din
Snezana Petkovic via PayPal
06.07.2023
5.345,00 din
Trovo via PayPal
06.07.2023
213,80 din
Uplata operatera za 06/23
28.08.2023
8.600,00 din
Uplata operatera za 07/23
21.09.2023
9.200,00 din
Sve isplate 1.785,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za april 2023. godine
01.05.2023
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine
01.06.2023
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec jun 2023. godine
11.07.2023
595,00 din
Fondacija "Humanost bez granica" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 065/240-2407; 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.fondacija.rs