Spisak uplata i isplata za korisnika:
Aleksandar Garić

Aleksandar Garić
Potrebno 1.234.491,58 din
Donatori uplatili 129.009,00 din
Korisnik iskoristio 1.190,00 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 0,00 din
Novac na računu korisnika 127.819,00 din
Nedostaje 1.105.482,58 din
Sve uplate 129.009,00 din
Radomir LazoviĆ
26.05.2023
5.000,00 din
Tomislav NikoliĆ
06.06.2023
1.000,00 din
Milutin Dobričić
06.06.2023
250,00 din
SneŽana VukadinoviĆ
07.06.2023
3.000,00 din
Zeljko Rankovic
07.06.2023
1.000,00 din
Stanko Petrovic
07.06.2023
644,00 din
Branislav Ilic
07.06.2023
500,00 din
Happy Tv Doo
08.06.2023
23.460,00 din
Tijana KurĆubiĆ
12.06.2023
300,00 din
Miroslav Đuričić via PayPal
13.06.2023
5.345,00 din
Uplata operatera za 05/23
06.07.2023
2.200,00 din
Marko Milovanović
10.07.2023
240,00 din
Uplata operatera za 06/23
28.08.2023
44.000,00 din
Uplata operatera za 07/23
21.09.2023
20.400,00 din
Dragan Radovancevic
22.09.2023
470,00 din
Uplata operatera za 08/23
17.10.2023
14.000,00 din
Uplata operatera za 09/23
23.11.2023
7.200,00 din
Sve isplate 1.190,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine
01.06.2023
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec jun 2023. godine
01.07.2023
595,00 din
Fondacija "Humanost bez granica" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 065/240-2407; 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.fondacija.rs