Spisak uplata i isplata za korisnika:
Mia Mujadžić

Mia Mujadžić
Potrebno 663.597,89 din
Donatori uplatili 32.168,46 din
Korisnik iskoristio 4.165,00 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 1.268,40 din
Novac na računu korisnika 26.735,06 din
Nedostaje 631.429,43 din
Sve uplate 32.168,46 din
DuŠko DrljaČa Ribarska 6
14.12.2022
387,46 din
Aurela Fetic via PayPal
14.12.2022
1.069,00 din
Tanita Salinović
05.01.2023
970,00 din
Emir Kapic
19.01.2023
1.942,00 din
Aleksandar StefanoviĆ
31.01.2023
1.000,00 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23
03.03.2023
2.600,00 din
Nenad DragosavljeviĆ
15.03.2023
3.000,00 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 02/23
30.03.2023
5.800,00 din
Uplata operatera za 03/23
08.05.2023
4.800,00 din
Uplata operatera za 04/23
08.06.2023
3.800,00 din
Uplata operatera za 05/23
12.07.2023
4.800,00 din
Uplata operatera za 06/23
23.08.2023
2.000,00 din
Sve isplate 4.165,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za decembar 2022. godine
01.01.2023
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za januar 2023. godine
01.02.2023
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mart 2023. godine
01.04.2023
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine
01.06.2023
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec jun 2023. godine
01.07.2023
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za jul 2023. godine
01.08.2023
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za avgust 2023. godine
01.09.2023
595,00 din
Fondacija "Humanost bez granica" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 065/240-2407; 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.fondacija.rs