Spisak uplata i isplata za korisnika:
O.Š. Novak Radonić - Ada, Mol

O.Š. Novak Radonić - Ada, Mol
Potrebno 939.562,11 din
Donatori uplatili 6.400,00 din
Korisnik iskoristio 595,00 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 0,00 din
Novac na računu korisnika 5.805,00 din
Nedostaje 933.162,11 din
Sve uplate 6.400,00 din
MTS, Vip i Telenor operateri
05.06.2019
6.400,00 din
Sve isplate 595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec jun 2019. godine
01.07.2019
595,00 din
Fondacija "Humanost bez granica" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 065/240-2407; 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.fondacija.rs