Spisak uplata i isplata za korisnika:
Jelena Despotovski

Jelena Despotovski
Potrebno 1.235.536,84 din
Donatori uplatili 329.137,00 din
Korisnik iskoristio 241.922,78 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 12.245,50 din
Novac na računu korisnika 74.968,72 din
Nedostaje 906.399,84 din
Sve uplate 329.137,00 din
Sladjana KneŽeviĆ
30.01.2023
700,00 din
Posta Za Jelena Pekic
30.01.2023
500,00 din
Irena MiloŠeviĆ
30.01.2023
350,00 din
Aleksandra Uskokovic
30.01.2023
240,00 din
Biljana Zivan Kovacevic
31.01.2023
2.600,00 din
Dragica Pavlov
31.01.2023
400,00 din
Sladjana Krstic
01.02.2023
2.600,00 din
Marija Morrigan
01.02.2023
2.300,00 din
Bojana JuriĆ
01.02.2023
500,00 din
Ivana PuŠkaŠ
02.02.2023
1.000,00 din
Posta Za Lojkovic Ancuta Viorica
02.02.2023
800,00 din
Jasna Milijan Zivkovic
02.02.2023
800,00 din
Monika Vujović
03.02.2023
1.300,00 din
Milica MitroviĆ
03.02.2023
300,00 din
Romana PetroviĆ
04.02.2023
1.800,00 din
Branka VraČeviĆ MiloŠa ObiliĆa
06.02.2023
2.000,00 din
Jelena NedoviĆ
06.02.2023
1.800,00 din
Nela SaviĆ
06.02.2023
800,00 din
Maja MarkoviĆ
06.02.2023
300,00 din
Jasmina Topal
07.02.2023
2.000,00 din
Posta Za Emilijana Markovic
07.02.2023
1.500,00 din
Vukosava StojanoviĆ
07.02.2023
1.200,00 din
Gordana Sava Matvisin
07.02.2023
1.000,00 din
Isidora KojanoviĆ
07.02.2023
550,00 din
Katarina Lukic
07.02.2023
500,00 din
Nedeljka Petronijevic
07.02.2023
450,00 din
Stevana Matic VladimiraĐorĐevica
08.02.2023
1.100,00 din
Posta Za Sonja Vukmirovic
08.02.2023
300,00 din
Karolina Opacic
09.02.2023
1.200,00 din
Nenad LaketiĆ
10.02.2023
1.000,00 din
Vanja ToŠiĆ
10.02.2023
500,00 din
Milena Borkovic
10.02.2023
450,00 din
Katarina Lukic
10.02.2023
400,00 din
Biljana Petrović
11.02.2023
500,00 din
Margita Trajkova Mitrovic
13.02.2023
8.000,00 din
Posta Za Draskovic Jelena
13.02.2023
2.000,00 din
Jelena UgljevareviĆ
13.02.2023
1.200,00 din
Anamaria Pakai Oros
13.02.2023
1.200,00 din
Milica Pajkic
13.02.2023
800,00 din
Marija JackoviĆ
13.02.2023
600,00 din
Nemanja Stojilkovic
13.02.2023
600,00 din
Timea Ujhazi
13.02.2023
600,00 din
Tijana AnĐelkoviĆ
13.02.2023
500,00 din
Vesna Jovanovic
13.02.2023
400,00 din
Vladica MilenkoviĆ
14.02.2023
1.200,00 din
Nemanja Stojilkovic
14.02.2023
1.000,00 din
Biljana Petrović
14.02.2023
700,00 din
Jovana Mericar
17.02.2023
1.000,00 din
Posta Za Natasa Knezevic
17.02.2023
800,00 din
Marijana BabiĆ
17.02.2023
800,00 din
Posta Za Ilic Nevena
17.02.2023
600,00 din
Milena Matijevic
17.02.2023
600,00 din
Biljana Petrović
17.02.2023
500,00 din
Uplata Gotovine: Cveta Simit
17.02.2023
300,00 din
Nataša Ignjatović Zagorčić
20.02.2023
400,00 din
Marija Mihajlovic
20.02.2023
300,00 din
MihajloviĆ Jelena Spasoja
21.02.2023
700,00 din
Posta Za Nikola Dabovic
21.02.2023
600,00 din
Ivana Petkov
22.02.2023
1.100,00 din
Biljana JovanoviĆ
22.02.2023
600,00 din
Ivana NediĆ
24.03.2023
500,00 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 02/23
30.03.2023
11.400,00 din
Miljana MiletiĆ
03.04.2023
300,00 din
Maja StojanoviĆ
04.04.2023
500,00 din
Danijela Aničić
05.04.2023
400,00 din
Dina VukiĆeviĆ
18.04.2023
1.000,00 din
Jovana Pavlović
18.04.2023
700,00 din
Jelena ViskoviĆ
19.04.2023
1.700,00 din
Sanijela Lapu
19.04.2023
1.200,00 din
Snezana Hristov
20.04.2023
700,00 din
Posta Za Jevic Dusanka
21.04.2023
1.100,00 din
Mirjana RakiĆ
22.04.2023
800,00 din
Tatjana Brdaric
24.04.2023
900,00 din
Mirjana Vujovic
24.04.2023
400,00 din
Jelena Dragoslav Bogdanović
24.04.2023
1.000,00 din
TijanaĐorĐevic
28.04.2023
1.100,00 din
Maja Savic
28.04.2023
700,00 din
Aleksandra Punisic
28.04.2023
500,00 din
Mirjana RakiĆ
03.05.2023
700,00 din
Posta Za Gorana Ilic
03.05.2023
500,00 din
Posta Za Sladana Zec
03.05.2023
200,00 din
Posta Za Mirjana Vukadinovic
03.05.2023
200,00 din
NataŠa Kozakov
04.05.2023
500,00 din
Marina Popovic
04.05.2023
800,00 din
Radmila Jonic Vuka KaradŽica 24 Ale
05.05.2023
600,00 din
Bratislava Milorad Stojanović
05.05.2023
1.000,00 din
Uplata operatera za 03/23
08.05.2023
7.000,00 din
Posta Za Loncar Anka
09.05.2023
1.000,00 din
PapiĆ Jarmila
09.05.2023
500,00 din
NataŠa Kozakov
11.05.2023
600,00 din
SneŽana RaČiĆ
11.05.2023
500,00 din
Jelena Kukolj
12.05.2023
400,00 din
Posta Za Nikola Dabovic
15.05.2023
400,00 din
Gordana Vidovic
17.05.2023
300,00 din
Posta Za Marina Krunic
18.05.2023
600,00 din
Marija Tomislav Videnović
19.05.2023
1.500,00 din
BrankaĐermanoviĆ
22.05.2023
1.500,00 din
Eleonora Borsi
22.05.2023
1.000,00 din
Raspodela od preminule korisnice Danke Papić
25.05.2023
130.000,00 din
Zuzana Vuković
29.05.2023
370,00 din
Uplata operatera za 04/23
08.06.2023
9.000,00 din
Posta Za Aleksandra Ignjatov
26.06.2023
1.000,00 din
Uplata operatera za 05/23
12.07.2023
11.800,00 din
AnĐela Radojicic
19.07.2023
850,00 din
Dragan Stojnić via PayPal
04.08.2023
2.138,00 din
Zivko Vojnovic via PayPal
04.08.2023
2.138,00 din
Zoran DobriČiĆ
07.08.2023
3.000,00 din
Milutin Dobričić
07.08.2023
150,00 din
Uplata operatera za 06/23
23.08.2023
3.400,00 din
Marina LjahoviĆ Jakemiv
05.09.2023
500,00 din
Marijana Domanović
06.09.2023
500,00 din
Jovana BlagojeviĆ
07.09.2023
600,00 din
Bojanabogdanovic
07.09.2023
500,00 din
Petra IliĆ
08.09.2023
500,00 din
Tanja JovanČiĆ
11.09.2023
700,00 din
SneŽana Šarac
12.09.2023
600,00 din
Svetlana Stoic
13.09.2023
1.300,00 din
SneŽana ČoliĆ
13.09.2023
600,00 din
Nataša Đorđević
14.09.2023
600,00 din
Tia Lazovic
14.09.2023
500,00 din
Divna Jovanovic
15.09.2023
1.300,00 din
Posta Za Violeta Bojanic
15.09.2023
800,00 din
Veljkovic Jasmina
15.09.2023
600,00 din
Zorka DamjanoviĆ BabiĆ
15.09.2023
509,00 din
Tamara DapČeviĆ HadnaĐev
16.09.2023
600,00 din
Ljiljana Bugar
18.09.2023
900,00 din
Posta Za Milena Stankovic
19.09.2023
700,00 din
Uplata operatera za 07/23
20.09.2023
2.800,00 din
Tamara Dragan Maticki
22.09.2023
1.000,00 din
Jelena JakovljeviĆ
22.09.2023
600,00 din
Marija BarbuloviĆ
25.09.2023
1.000,00 din
Ivana StevoviĆ
25.09.2023
700,00 din
Danijela SariĆ
25.09.2023
700,00 din
Irena Markovic
26.09.2023
1.600,00 din
Danijela Grbic
26.09.2023
900,00 din
Renata Colovic
27.09.2023
4.000,00 din
Posta Za Milica Tisma
27.09.2023
1.600,00 din
Katarina (slobodan) LukiĆ
29.09.2023
400,00 din
Mladen Lazarevic via PayPal
09.10.2023
2.142,00 din
Ivana Tomasevic
16.10.2023
1.000,00 din
Uplata operatera za 08/23
25.10.2023
16.600,00 din
Uplata operatera za 09/23
21.11.2023
12.400,00 din
Sve isplate 241.922,78 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za januar 2023. godine
01.02.2023
595,00 din
Sasa Otelcilik Turizm, Turska - smeštaj radi odlaska u bolnicu
15.02.2023
35.400,00 din
Banka Intesa - naplata naknade po osnovu plaćanja prema inostranstvu za smeštaj radi odlaska u bolnicu,Turska
15.02.2023
2.450,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za februar 2023. godine
01.03.2023
405,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mart 2023. godine
01.04.2023
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za april 2023. godine
01.05.2023
485,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2023. godine
01.06.2023
485,00 din
SGK Medicredence Ltd., Kipar - radiohirurgija tretman
17.06.2023
177.000,00 din
Banka Intesa - naplata naknade po osnovu plaćanja prema inostranstvu
17.06.2023
2.450,00 din
Banka Intesa - obracun tarife za usluge 11.06.- 20.06.2023.
21.06.2023
35,00 din
Raffaelo Petrol d.o.o., Starčevo - kupovina goriva
21.06.2023
8.900,08 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec jun 2023. godine
01.07.2023
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za jul 2023. godine
01.08.2023
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za avgust 2023. godine
01.09.2023
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za septembar 2023. godine
01.10.2023
485,00 din
Raffaelo Petrol d.o.o., Starčevo - kupovina goriva
13.10.2023
10.817,70 din
Banka Intesa - obračun tarife za usluge 11.10.- 20.10.2023.
21.10.2023
35,00 din
Fondacija "Humanost bez granica" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 065/240-2407; 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.fondacija.rs