Spisak uplata i isplata za Zdravstvo

09.09.2021.
Sve uplate 1.000 din
Milan Živković Aleksandar Šipoš 1.000 din
01.09.2021.
Sve isplate 1.785 din
Miloš Milosavljević Banka Intesa - naknada za vođenje računa za avgust 2021. godine 595 din
Aleksandra Rusimović Banka Intesa - naknada za vođenje računa za avgust 2021. godine 595 din
Aleksandar Šipoš Banka Intesa - naknada za vođenje računa za avgust 2021. godine 595 din
31.08.2021.
Sve uplate 39.000 din
Milan Mandić Miloš Milosavljević 2.000 din
MTS, A1 i Telenor operateri Aleksandra Rusimović 35.000 din
Milan Mandić Aleksandar Šipoš 2.000 din
Fondacija "Budi srećan" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.budisrecan.rs