Spisak uplata i isplata za korisnika:
Radomir Stanišić

Radomir Stanišić
Potrebno 1.535.873,68 din
Donatori uplatili 41.256,06 din
Korisnik iskoristio 5.260,00 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 35.996,06 din
Novac na računu korisnika 0,00 din
Nedostaje 1.494.617,62 din
Sve uplate 41.256,06 din
Goran Fras via PayPal
08.06.2022
2.259,06 din
Verica Jakovljević
09.06.2022
2.000,00 din
Zorica Pejić
17.06.2022
6.000,00 din
Vladimir Jakovljević
14.07.2022
6.797,00 din
MTS, A1 i Yettel operateri
04.08.2022
9.000,00 din
MTS, A1 i Yettel operateri
07.09.2022
6.000,00 din
MTS, A1 i Yettel operateri
05.10.2022
4.200,00 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 10/22
30.11.2022
3.000,00 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23
02.03.2023
2.000,00 din
Sve isplate 5.260,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za jun 2022. godine
01.07.2022
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za jul 2022. godine
31.07.2022
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za avgust 2022. godine
01.09.2022
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za septembar 2022. godine
01.10.2022
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za oktobar 2022. godin
01.11.2022
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za novembar 2022. godine
01.12.2022
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za januar 2023. godine
01.02.2023
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mart 2023. godine
01.04.2023
595,00 din
Banka Intesa - naknada za gašenje računa
06.07.2023
500,00 din
Fondacija "Humanost bez granica" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 065/240-2407; 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.fondacija.rs