Spisak uplata i isplata za korisnika:
Filip Pavlović

Filip Pavlović
Potrebno 986.772,63 din
Donatori uplatili 513,00 din
Korisnik iskoristio 0,00 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 0,00 din
Novac na računu korisnika 513,00 din
Nedostaje 986.259,63 din
Sve uplate 513,00 din
Nevena Madzarevic via PayPal
06.10.2023
513,00 din
Fondacija "Humanost bez granica" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 065/240-2407; 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.fondacija.rs