Sve uplate

29.05.2020. 13.000,00 din
Ljiljana Popović Udruženje za pomoć osobama sa autizmom BaziMili 1.000,00 din
Nikola Milijanović Đorđe Gavrilović 12.000,00 din
13.05.2020. 29.000,00 din
Aleksandra Mitrović Đorđe Gavrilović 14.000,00 din
Aleksandra Mitrović Đorđe Gavrilović 15.000,00 din
Fondacija "Budi srećan" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.budisrecan.rs