Sve uplate

28.10.2022. 232.357,78 din
Sonja PetroviĆ Svetlana Gudurić 750,00 din
Zdravka Ajdacic Svetlana Gudurić 500,00 din
Svilanit 023 Doo Srđan Jovanović 60.000,00 din
Marina AdamoviĆ Marina Adamović 12.500,00 din
SaŠa Orelj Danilo Nikolić 6.000,00 din
Ivana Rakic Danilo Nikolić 2.000,00 din
Tomislav NikoliĆ Danilo Nikolić 1.000,00 din
Marija BoŽoviĆ Danilo Nikolić 1.000,00 din
Olivera PavloviĆ Danilo Nikolić 900,00 din
Milica NikoliĆ Danilo Nikolić 650,00 din
Sandra PetkoviĆ Bojan Kocić 1.000,00 din
Marina Adamović, Niš Bojan Kocić 40.000,00 din
EmilijaĆupoviĆ Strahinja Kavaz 3.700,00 din
Mila StevanoviĆ Strahinja Kavaz 250,00 din
Jelena StankoviĆ PetroviĆ Vuk Golubović 1.000,00 din
Stefan AndjeliĆ Nikola Milošević 10.000,00 din
Slobodan ProtiĆ Nikola Milošević 10.000,00 din
Daldam 022Šped Doo Plticevo Nikola Milošević 6.000,00 din
Posta Za Nastic Miso Nikola Milošević 2.000,00 din
Djordje Babic Nikola Milošević 2.000,00 din
Posta Za Katarina Mitrovic Nikola Milošević 1.700,00 din
Bojana Zec Nikola Milošević 500,00 din
NebojŠa DaniloviĆ Danka Papić 1.000,00 din
Ivana PetroviĆ Danka Papić 1.000,00 din
Sanja Cankovic Danka Papić 900,00 din
ĐurĐevic Snezana Savnicka 37f Danka Papić 500,00 din
Marina StojanoviĆ Aleksandar Šipoš 550,00 din
Marijana MilovanoviĆ Ognjen Milčić 2.000,00 din
Posta Za Milica Tisma Ognjen Milčić 1.600,00 din
Posta Za Jevic Dusanka Ognjen Milčić 1.100,00 din
MarijaĐukniĆ Ognjen Milčić 1.100,00 din
Advokat Dina Bajramovic Ognjen Milčić 1.000,00 din
Tatjana BanjiČki Ognjen Milčić 600,00 din
Marina Mitrovic Andric Ognjen Milčić 200,00 din
Biljana StevanoviĆ Ognjen Milčić 200,00 din
Vesna Trklja Natalija Stevanović 500,00 din
IliĆ Jovana Nikola Stakić 1.200,00 din
Nevena Jankovic Jakov Dučić 29.400,00 din
Anica Vidic Jakov Dučić 1.000,00 din
Nail Impex d.o.o., Novi Pazar Nikolina Gvozdenović 2,13 din
Mirjana RajiliĆ-stojanoviĆ Kristina Ćirić 5.000,00 din
MiljanaŽivkoviĆ Kristina Ćirić 2.000,00 din
Nemanja Ćirović PR Menjačnica, Pirot Kristina Ćirić 3.000,00 din
Anja Radovanovic Ognjen Jerković 500,00 din
Milos Mitrovic via PayPal Vuk Golubović 5.647,65 din
Katarina Kapris Nikola Milošević 2.913,00 din
Dragana Evans 73 Sveta Petka Ognjen Milčić 970,00 din
Tanja Rajsic Petrovic Nikola Milošević 4.855,00 din
Vladimir Tadić Nikola Milošević 170,00 din
27.10.2022. 164.755,15 din
Ivana Mirkov Kristina Ćirić 1.000,00 din
Tijana ProdanoviĆ Ognjen Jerković 350,00 din
Bendic Dragana Miloš Milosavljević 400,00 din
NinkoviĆ SlaĐana Ognjen Milčić 1.500,00 din
Jovana Nesic Ognjen Milčić 1.000,00 din
Nadica Spasic Ognjen Milčić 400,00 din
Ana Teofilović Ognjen Milčić 200,00 din
DuŠica MiloŠeviĆ Lazar Vujović 600,00 din
Marija Savić Danilo Nikolić 1.300,00 din
Natalija Mihailovic Danilo Nikolić 1.000,00 din
Posta Za Marina Balosevic Danilo Nikolić 800,00 din
Miljana Dodic Danilo Nikolić 800,00 din
Posta Za Jelena Mitic Jana Pavlović 6.000,00 din
Viv Transporti Doo Hrtkovci Nikola Milošević 100.000,00 din
TodoroviĆ RadiŠa Nikola Milošević 13.000,00 din
Tanja Zivanovic Nikola Milošević 6.000,00 din
Posta Za Svetlana Todic Nikola Milošević 2.000,00 din
Ljubomir KljajiĆ Nikola Milošević 2.000,00 din
Jovana Nikolić Nikola Milošević 1.600,00 din
Tomin Jelena Nikola Milošević 1.000,00 din
Branka Ivanković Nikola Milošević 1.000,00 din
Predrag DimitriĆ Nikola Milošević 1.000,00 din
Milan KneŽeviĆ Nikola Milošević 1.000,00 din
Marija Stamenic Velika Plana Nikola Milošević 500,00 din
Vujadin Djuric Nikola Milošević 200,00 din
Mina Mijajlovic Nikola Milošević 100,00 din
Milka CupaĆ Strahinja Kavaz 750,00 din
Marina AdamoviĆ Marina Adamović 6.200,00 din
Biljana Matkovic Vukan Vidojević 1.200,00 din
Fijona Family d.o.o., Beograd Katarina Petrović 320,38 din
DŽon Fajfric Partizanska 67 Danka Papić 10.000,00 din
Ognjen Jovanović Ognjen Milčić 970,00 din
Dragan Bjedov PayPal Jakov Dučić 564,77 din
26.10.2022. 277.439,95 din
Katarina Lalic Nikolina Gvozdenović 1.500,00 din
DraganĐorĐevic Natalija Stevanović 6.000,00 din
Maja Bojovic Natalija Stevanović 3.000,00 din
Nina Lozo Ognjen Milčić 3.500,00 din
Aleksandra Maksimovic Ognjen Milčić 700,00 din
Tijana JoviĆeviĆ Danilo Nikolić 1.400,00 din
Ljubica Tadić Alekse ŠantiĆa 11 Kruševac Danilo Nikolić 700,00 din
Ivana ViŠnjiĆ Danilo Nikolić 600,00 din
Sonja Antić Danilo Nikolić 300,00 din
Snezana Hristov Strahinja Kavaz 1.400,00 din
Aleksandar Zivcevski PayPal Bojan Kocić 5.647,65 din
Vladimir Ostojic PayPal Nikola Milošević 5.647,65 din
T.s.f. - Truck Service Filip Doo Nikola Milošević 100.000,00 din
Aksal 034 Doo Nikola Milošević 50.000,00 din
Tr Transkom 94 Doo Sabac Nikola Milošević 30.000,00 din
Branko Ilić Nikola Milošević 10.000,00 din
Balkan Ivanovic Doo Nikola Milošević 9.786,65 din
Ivan Lazić Nikola Milošević 6.000,00 din
Ralić Katarina Nikola Milošević 5.000,00 din
JovČiĆ Group 2002 D.o.o. Nikola Milošević 3.000,00 din
Jordana Ninkov Nikola Milošević 2.500,00 din
Darko Ninkovic Nikola Milošević 2.000,00 din
VuČetiĆ Dejan Milana Tepica 8 Nikola Milošević 1.000,00 din
Jovana MijailoviĆ Nikola Milošević 1.000,00 din
Miroslav TiŠma Nikola Milošević 500,00 din
Slobodanka Vojnović Nikola Milošević 500,00 din
Marija DimitrijeviĆ Nikola Milošević 480,00 din
Sztr Foto SekaŠid Danka Papić 12.000,00 din
Jovan Stojanovic Danka Papić 800,00 din
Marina Adamović, Niš Marina Adamović 8.000,00 din
Aleksandar Nedeljković Kosta Spasojević 3.500,00 din
Aleksandar Nedeljković Kosta Spasojević 500,00 din
Anastasija BuČevac FONDACIJA - humanost bez granica 478,00 din
25.10.2022. 107.435,20 din
Natasa Pavlovic Nikola Stakić 2.500,00 din
Magdalena Bah Ognjen Milčić 1.000,00 din
Stevica Jovanovic Ognjen Milčić 1.000,00 din
Marina AdamoviĆ Marina Adamović 16.000,00 din
Bojana AnĐelic Miloš Milosavljević 400,00 din
Zoltan Molnar Ognjen Jerković 16.235,20 din
Tijana JoviĆeviĆ Danilo Nikolić 4.200,00 din
Marina Adamović, Niš Danilo Nikolić 50.000,00 din
Radovan RadiĆ Bojan Kocić 8.000,00 din
Branka EriĆ Pr Deco Pro Plus Nikola Milošević 5.000,00 din
Radun Bogavac Nikola Milošević 2.500,00 din
Milena Ckrebo Strahinja Kavaz 600,00 din
24.10.2022. 136.664,77 din
Marina AdamoviĆ Marina Adamović 11.050,00 din
MajaŠundić Svetlana Gudurić 1.500,00 din
Dragana Ivanovic Samjuela Beketa Svetlana Gudurić 1.000,00 din
Zdravka Ajdacic Svetlana Gudurić 500,00 din
Valentina BaČo KovaČ Svetlana Gudurić 400,00 din
Marija BogetiĆ Ognjen Jerković 1.000,00 din
Radovan Jovčić Ognjen Jerković 500,00 din
Posta Za Vladimir D Nikic Jakov Dučić 1.000,00 din
Dragana KarapandŽiĆ Teodora Kostadinović 400,00 din
Jovica AŠĆeriĆ Tijana Radović 115.850,00 din
Dijana Jerinić Ognjen Milčić 1.000,00 din
SneŽana RadiŠiĆ-nikoliĆ Ognjen Milčić 400,00 din
Kristina Toskic Strahinja Kavaz 1.500,00 din
Teodora Miličević PayPal Danilo Nikolić 564,77 din
21.10.2022. 165.584,07 din
Marina AdamoviĆ Marina Adamović 17.000,00 din
Zorana Josin Strahinja Kavaz 2.100,00 din
Goran BioČanin Cetinjska 3 Kaluđerica Kosta Spasojević 5.000,00 din
SneŽana VukadinoviĆ Kosta Spasojević 1.500,00 din
Kepo Doo Kosjeric Vuk Vujanović 100.000,00 din
Rade Mihailo GuberiniĆ Vuk Vujanović 2.500,00 din
Radenko BlagojeviĆ Vuk Vujanović 2.000,00 din
Svetlana Bojovic Danilo Nikolić 800,00 din
Mina NikoliĆ Jana Pavlović 3.000,00 din
Posta Za Ruzica Paunov Jakov Dučić 5.800,00 din
IvanĐinĐic 11 Kraiske Divizije Jakov Dučić 1.000,00 din
Sandra Petrovic Jovan Memetović 4.000,00 din
Anita DobriĆ Ognjen Jerković 2.000,00 din
Dragana MiliĆeviĆ Ognjen Jerković 1.000,00 din
Marina Milosavljevic Ognjen Jerković 2.276,24 din
Miloš Puac Danilo Nikolić 2.913,00 din
Vukašin Petrović Ognjen Milčić 270,00 din
Vedran Jokic PayPal Kosta Spasojević 1.129,53 din
Danijel Dabic via PayPal Vuk Vujanović 11.295,30 din
20.10.2022. 30.952,80 din
Vladimira Grabovac Miloš Milosavljević 6.305,00 din
Marko Bogicevic Ognjen Jerković 5.800,00 din
Posta Za Ivana Pantelic Ognjen Jerković 5.000,00 din
Katarina Lukic Despot Šipić 200,00 din
Vesna TanaskoviĆ Vuk Vujanović 6.000,00 din
Vladimir JakovljeviĆ Kosta Spasojević 1.000,00 din
Zeljko Zivanovic Kosta Spasojević 200,00 din
Stevanija MatejiĆ IvanoviĆ Strahinja Kavaz 4.700,00 din
Goran Tesovik Ognjen Jerković 1.747,80 din
19.10.2022. 43.052,00 din
Marija PetroviĆ Jakov Dučić 4.000,00 din
Miloš Marković Beogradska 58 Dražanj Jakov Dučić 4.000,00 din
Ivan Krvavac Jakov Dučić 1.000,00 din
Slobodan SaviĆ Ognjen Jerković 2.000,00 din
Jovana Pavlović Ognjen Jerković 1.200,00 din
Sonja MiljeviĆ Ognjen Jerković 1.000,00 din
MarijaŽivanoviĆ Ognjen Milčić 700,00 din
Ljuban MitiĆ Ilija Milanović 2.000,00 din
Jovana Pavlović Nikola Stakić 650,00 din
Jovana Pavlović Strahinja Kavaz 3.200,00 din
Bojana AniĆ Teodora Kostadinović 5.100,00 din
Jelena Dedić Danilo Nikolić 5.600,00 din
Vesna Petrovic Danilo Nikolić 150,00 din
Bojana Tanaskovic Katarina Petrović 700,00 din
Dragan Nic Vukan Vidojević 100,00 din
Sasho Tasevski Vuk Jošović 11.652,00 din
18.10.2022. 452.824,66 din
Zoran NovakoviĆ Udruženje roditelja dece obolela od malignih i drugih retkih bolesti 2.000,00 din
Unija studenata FON-a, Beograd FONDACIJA - humanost bez granica 125.050,00 din
Marina AdamoviĆ Marina Adamović 11.000,00 din
Marina Adamović, Niš Jana Pavlović 50.000,00 din
Ruzica Milanovic Strahinja Kavaz 1.200,00 din
Zagorka Strahinja Kavaz 1.000,00 din
Marina Adamović, Niš Jovan Memetović 50.000,00 din
Aleksa AjdŽanoviĆ Jakov Dučić 2.000,00 din
Jovan Zegarac Ognjen Jerković 199.110,00 din
Tatjana Lazovic Ognjen Jerković 1.000,00 din
Posta Za Sanja Petrica Ognjen Jerković 400,00 din
Kristina TodoroviĆ Ognjen Jerković 300,00 din
Marko MilaŠinoviĆ Ognjen Jerković 250,00 din
SvetlanaĐuriĆ Ognjen Jerković 250,00 din
Dragan Kuzmanović Tijana Radović 1.167,60 din
Ivan Stajić Marina Adamović 5.838,00 din
Mirza Karahodza via PayPal Ognjen Milčić 2.259,06 din
Fondacija "Humanost bez granica" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 065/240-2407; 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.fondacija.rs