Sve uplate

20.05.2023. 30.900,00 din
Marina AdamoviĆ Marina Adamović 12.000,00 din
Milena Kocorep Ognjen Marinković 12.000,00 din
Jovana Vidmar Ognjen Marinković 1.000,00 din
Tijana RankoviĆ Anastasija Stamenković 2.900,00 din
Milijana StrahinjiĆ Danilo Nikolić 2.000,00 din
Marina Utvić Šaponja Anđela Mišić 1.000,00 din
19.05.2023. 53.329,95 din
Mileta RistivojeviĆ Dobrosava Lazar Vujović 2.000,00 din
Zatirovic Sanela Esperanto 2 4 Vran Ikonija Janjić 350,00 din
Rancic Milica Latinka Đorđević 6.600,00 din
SaŠa IlČiĆ Ivan Stevanović 500,00 din
Sanja AntonijeviĆ Ognjen Marinković 2.000,00 din
VukaŠin Kilibarda Ognjen Marinković 1.000,00 din
JelenaĐorĐeviĆ Anđela Mišić 10.000,00 din
Marina AdamoviĆ Marina Adamović 2.000,00 din
Marica Lukic Nikolina Stojanović 2.100,00 din
Marija Tomislav Videnović Jelena Despotovski 1.500,00 din
Danica Dijamatovic Kristina Ćirić 600,00 din
Ivana Nikolić Magdalena Vlaški 1.407,95 din
Jelena Bošković Magdalena Vlaški 2.427,50 din
Zeljka Stanojevic Srđan Jovanović 700,00 din
Tamara Todorović Srđan Jovanović 470,00 din
Milan Radovanović Ikonija Janjić 170,00 din
Slavka Stanković Ivan Stevanović 570,00 din
Miodrag Stanković Ivan Stevanović 11.652,00 din
Nikola Preradović Borjana Kozomara 1.456,50 din
Marija Vujasin Anđela Mišić 3.884,00 din
Anđela Jovanović Vasilije Kitić 1.942,00 din
18.05.2023. 56.239,30 din
Milica Dimitrijevic Marina Đorđević 1.200,00 din
Uplata Gotovine: Marina Adamovic Vasilije Kitić 18.040,00 din
Zeljko Rankovic Ikonija Janjić 1.000,00 din
Jovan JovanoviĆ Ikonija Janjić 500,00 din
Andrijana Novkovic Ikonija Janjić 220,00 din
Marija Selakovic Maksim Gavrilović 1.600,00 din
Posta Za Kojic Milutin Ognjen Milčić 2.000,00 din
Mirjana PejoviĆ-plavŠiĆ Ognjen Milčić 400,00 din
Nevena Sakic Luke Stevica 48 Kristina Ćirić 2.000,00 din
Posta Za Zivkovic Sonja Kristina Ćirić 1.000,00 din
Posta Za Nikolic Sladana Ivan Stevanović 2.000,00 din
Uplata Gotovine: Dejan Milicevic Ivan Stevanović 1.000,00 din
Zeljko Rankovic Anđela Mišić 1.000,00 din
Jelena MiladinoviĆ Anđela Mišić 700,00 din
Posta Za Marina Krunic Jelena Despotovski 600,00 din
Gorica Trišic MiliĆa RakiĆa 15 Beograd (zvezdara) Danilo Nikolić 800,00 din
Posta Za Draskovic Jelena Vukan Vidojević 2.700,00 din
Dragana Stanojevic Srđan Jovanović 1.000,00 din
Sarancic Milos Metodije Vuković 2.000,00 din
Mihajlo VukoviĆ Dejan Stojanović 300,00 din
Stana Milovanović Borjana Kozomara 1.000,00 din
Igor Ilic via PayPal Ognjen Marinković 11.295,30 din
Podrška lajv Srđan Jovanović 1.942,00 din
Siniša Jakovčević Ognjen Milčić 1.942,00 din
17.05.2023. 45.598,50 din
Mirjana Gavric via PayPal Borjana Kozomara 11.295,30 din
Tanja Dinic via PayPal Ikonija Janjić 2.259,60 din
Jovana Ljubisavljevic Ivan Stevanović 500,00 din
Tolimir Nemanja Borjana Kozomara 4.800,00 din
Ivana KneŽeviĆ Cara DuŠana 171 Danilo Nikolić 1.000,00 din
Posta Za Katarina Visnjei Kristina Ćirić 1.500,00 din
Marija Smiljković Marina Adamović 1.000,00 din
Jovana Ljubisavljevic Vasilije Kitić 500,00 din
Ivana StojkoviĆ Ikonija Janjić 1.000,00 din
Sasa Stojkovic Ikonija Janjić 1.000,00 din
Stefan MaraviĆ Ikonija Janjić 500,00 din
Marija Milatovic Magdalena Vlaški 790,00 din
Gordana Vidovic Jelena Despotovski 300,00 din
Ivan Mladenovic Dejan Stojanović 5.000,00 din
Žarko NikoliĆ Dejan Stojanović 200,00 din
Svetlana Novosel Teodora Kostadinović 600,00 din
Jovana ParipoviĆ Srđan Jovanović 1.000,00 din
Marina Sipic Srđan Jovanović 600,00 din
Slavica IliĆ Srđan Jovanović 500,00 din
Aleksandar Otasevic Helena Živković 9.700,00 din
Ana Elgebaly Ognjen Milčić 1.553,60 din
16.05.2023. 186.719,92 din
Suzana MadŽareviĆ Pr IzvoĐaČka Umetnost Bla Bla Man Novi Sad Srđan Jovanović 1.900,00 din
Natalija Siljanovic Srđan Jovanović 1.600,00 din
AnĐela BlagojeviĆ Srđan Jovanović 1.600,00 din
Posta Za Jovana Radovic Srđan Jovanović 1.500,00 din
Marija PantoviĆ Srđan Jovanović 1.500,00 din
Zdenka Seke Tosic Srđan Jovanović 1.300,00 din
Posta Za Gorica Milenkovic Srđan Jovanović 1.200,00 din
Maria Kis Srđan Jovanović 1.100,00 din
Ana KolareviĆ Srđan Jovanović 600,00 din
Jelena Pekic Teodora Kostadinović 1.550,00 din
Igor EriĆ Danilo Nikolić 1.000,00 din
Iva Tomic Danilo Nikolić 527,00 din
Dalibor Lakicevic Kristina Ćirić 6.700,00 din
Jankovic Igor Mina i Mihailo Jovanović 1.000,00 din
Uplata Gotovine: Marina Adamovic Latinka Đorđević 10.000,00 din
Goca V. Magdalena Vlaški 2.058,52 din
Brzo Ozdravi Magdalena Vlaški 138.174,40 din
Aleksandar StefanoviĆ Ivan Stevanović 5.000,00 din
Jovan MiŠiĆ Ivan Stevanović 1.000,00 din
Nikola VukoviĆ Ivan Stevanović 1.000,00 din
MikiĆ Sveta Ikonija Janjić 2.000,00 din
Darko RadikiĆ Ikonija Janjić 1.000,00 din
SiniŠa Stoilkov Ikonija Janjić 1.000,00 din
Svetlana Vujicic Ikonija Janjić 410,00 din
Dušanka Mladenović Ikonija Janjić 200,00 din
Posta Za Dragan Nikolic Anđela Mišić 1.000,00 din
Uplata Gotovine: Ana Bujaković Ilija Milanović 500,00 din
Maja Baratovic Braća Aleksandar i Darko 300,00 din
15.05.2023. 198.264,70 din
Zoran NovakoviĆ Ilija Milanović 1.000,00 din
Vesna Ilic Ilija Milanović 1.000,00 din
Dragana Matijevic Ognjen Milčić 1.000,00 din
Posta Za Nikola Dabovic Jelena Despotovski 400,00 din
Posta Za Kovac Ivana Maksim Gavrilović 3.400,00 din
Dragana Zdravkovic Maksim Gavrilović 2.500,00 din
Snezana Krstic Maksim Gavrilović 1.600,00 din
Posta Za Tamara Stojic Maksim Gavrilović 1.300,00 din
Milica Isaković Maksim Gavrilović 900,00 din
Posta Za Tamara Stojic Maksim Gavrilović 300,00 din
Posta Za Maria Pap Rac Anđela Mišić 700,00 din
Biljana Mitic Kristina Ćirić 3.100,00 din
Posta Za Stojanovic Slavica Kristina Ćirić 2.100,00 din
Biljana Mitic Kristina Ćirić 1.600,00 din
Marija Miroljub MiniĆ Metodije Vuković 250,00 din
Marina Bjelica Ikonija Janjić 2.000,00 din
Dejan Evtoski Ikonija Janjić 1.000,00 din
Mirjana Popovic-mladenovic Ikonija Janjić 1.000,00 din
Dragana ZeliĆ Ikonija Janjić 1.000,00 din
Milan Zafirovic Dejan Stojanović 8.000,00 din
Uplata Gotovine: Marina AdamoviĆ Ivan Stevanović 23.680,00 din
Damir CvijiĆ Ivan Stevanović 6.000,00 din
Nenad BogdanoviĆ Ivan Stevanović 1.000,00 din
Dejan Radivojević Ivan Stevanović 1.000,00 din
Ivan JovanoviĆ Ivan Stevanović 1.000,00 din
Milan MitiĆ Ivan Stevanović 500,00 din
Darko KovaČeviĆ Ivan Stevanović 200,00 din
DraganaĐokoviĆ Nikolina Stojanović 2.200,00 din
Livia MuČaji Nikolina Stojanović 600,00 din
Milica LatinoviĆ Srđan Jovanović 1.000,00 din
Vladimir Vlahovic Srđan Jovanović 800,00 din
Vladimir Vlahovic Srđan Jovanović 600,00 din
Posta Za Dijana Celar Anastasija Stamenković 32.000,00 din
Željko MaŠniĆ Anastasija Stamenković 1.000,00 din
Senada PetroviĆ Jovan Memetović 87.000,00 din
Aleksandra Pecurica Magdalena Vlaški 1.165,20 din
Ivana Tatarov Magdalena Vlaški 1.942,00 din
Marko E. Magdalena Vlaški 2.427,50 din
13.05.2023. 21.400,00 din
Aleksa PopadiĆ Jakov Dučić 1.000,00 din
Vekoslav ZajiĆ (zoran StankoviĆ) Ilija Milanović 4.000,00 din
Jasmina JaĆoviĆ Kristina Ćirić 2.000,00 din
Stefan PetroviĆ Strahinja Ginić 1.000,00 din
Andrea NaĐ Danilo Nikolić 1.000,00 din
Dragana OČoveji Nikolina Stojanović 5.600,00 din
Veljko Pavlović Nikolina Stojanović 4.500,00 din
Milana Uzelac Anđela Mišić 600,00 din
Andrea NaĐ Anastasija Stamenković 1.000,00 din
Jelena VasiljeviĆ Magdalena Vlaški 500,00 din
Ivana ZariĆ Magdalena Vlaški 200,00 din
12.05.2023. 45.866,56 din
Diskont 11 Danilo Nikolić 10.000,00 din
Milica PantiĆ Danilo Nikolić 200,00 din
Zeljko Zivanovic Vuk Jošović 300,00 din
Posta Za Jelena KarapandŽic Nikolina Stojanović 550,00 din
Marica Lukic Nikolina Stojanović 500,00 din
AndrijanaĐelmaš Ognjen Milčić 1.200,00 din
Milutin Dobričić Stefan Mitov 250,00 din
Uplata Gotovine: Marina Adamovic Marko Kovandžić 10.230,00 din
Ak Stojanovic Vladimir Dejan Stojanović 2.000,00 din
Stefan Rangelov Dejan Stojanović 1.000,00 din
BojanĐorĐeviĆ Dejan Stojanović 600,00 din
Olivera SimunoviĆ Dejan Stojanović 500,00 din
Posta Za Kusmuk SlaĐana Anđela Mišić 300,00 din
Jelena Kukolj Jelena Despotovski 400,00 din
DragiŠa SimiĆ Anastasija Stamenković 1.000,00 din
Uplata Gotovine: Mirjana Dejanović Stošović Srđan Jovanović 1.000,00 din
Posta Za Sonja Vukmirovic Kristina Ćirić 1.600,00 din
Dragana SteviĆ Magdalena Vlaški 1.000,00 din
LjubicaĆurČin Magdalena Vlaški 400,00 din
Milutin Dobričić Magdalena Vlaški 250,00 din
Toni Z. Danilo Nikolić 2.913,00 din
Ivana Martinovic Magdalena Vlaški 1.480,77 din
Dragana Maric Magdalena Vlaški 1.029,26 din
Jelena Pavlovic Magdalena Vlaški 1.165,20 din
Tanja Terzić Magdalena Vlaški 1.048,68 din
Ana Marojević Bulatović Magdalena Vlaški 1.165,20 din
Ivana N. Magdalena Vlaški 1.699,25 din
Jelena Nikcevic Adzic Magdalena Vlaški 920,00 din
Katarina Mejic Magdalena Vlaški 1.165,20 din
11.05.2023. 102.740,90 din
Dragoš Bošković Jakov Dučić 500,00 din
NataŠa Kozakov Jelena Despotovski 600,00 din
SneŽana RaČiĆ Jelena Despotovski 500,00 din
Posta Za Brankica Paunovic Nikolina Stojanović 750,00 din
Nikola StojiljkoviĆ Dejan Stojanović 6.000,00 din
Jovan CvetkoviĆ Dejan Stojanović 1.000,00 din
Zeljko Rankovic Dejan Stojanović 1.000,00 din
Bojan Zizovic Dejan Stojanović 200,00 din
Zarko Ivkovic Marko Kovandžić 3.000,00 din
S Gym Magdalena Vlaški 30.000,00 din
DraganaŠuŠtum Magdalena Vlaški 600,00 din
Srđan Jovanović FONDACIJA - humanost bez granica 50.000,00 din
Dalibor Radeka Jakov Dučić 1.165,20 din
Goran Mitrović FONDACIJA - humanost bez granica 2.913,00 din
Aleksandra Lakićević Magdalena Vlaški 920,00 din
Aleksandra P. Magdalena Vlaški 1.456,50 din
Gordana Luburic Magdalena Vlaški 2.136,20 din
Fondacija "Humanost bez granica" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 065/240-2407; 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.fondacija.rs