Spisak uplata i isplata za Zdravstvo

08.03.2023.
Sve uplate 182.500 din
Ljiljana Kacarevic Braća Aleksandar i Darko 200 din
Jasmina TomiĆ Novi Sad Helena Živković 1.000 din
Tijana ZlatkoviĆ Lazar Živanović 500 din
Melanija Milk Nađa Nogić 3.400 din
Branislava Korać Nađa Nogić 2.000 din
Melanija Miok Nađa Nogić 200 din
Jovanka Trklja Marina Đorđević 3.000 din
Energy Pro Doo Novi Sad Maksim Gavrilović 100.000 din
Jp Poćta Srbije Rj Zemun Maksim Gavrilović 2.800 din
Anja Tomovski SekuliĆ Maksim Gavrilović 2.650 din
Marina AdamoviĆ Marina Adamović 30.000 din
Aleksandra Stojiljkovic Jakov Dučić 500 din
Jelena MandiĆ Kristina Ćirić 1.300 din
Posta Za Zorana Obradovic Borislav Stanojević 500 din
Dejan StojmenoviĆ Danilo Nikolić 10.000 din
JelenaŠljivar Danilo Nikolić 5.300 din
Posta Za Sanja Tomic Danilo Nikolić 1.500 din
Zorica Labanac MiŠkoviĆ Danilo Nikolić 1.100 din
Marika Zivkovic Njegoseva 14 Danilo Nikolić 750 din
Dragica Ivanovic Danilo Nikolić 700 din
Alida JerkoviĆ Danka Papić 500 din
Dragana GrbiĆ Danka Papić 500 din
Ivana FilipoviĆ Danka Papić 500 din
Lidia Danka Papić 400 din
Posta Za Milica Zirojevic Metodije Vuković 850 din
Lord Ingenering SZR, Čačak Metodije Vuković 10.000 din
Posta Za Dejan Ljubisavljevic Aleksandar Stanojević 850 din
Milica Radovanović Kosta Spasojević 1.000 din
Radovan DejanoviĆ Strahinja Ginić 500 din
Sve isplate 593.700 din
Marina Adamović donacija za Danila Nikolića 50.000 din
Kristina Ćirić Poliklinika Neuromedic grupa +, Niš - neurobotska neurorehabilitacija 453.000 din
Anđela Stanišić Apotekarska ustanova Vegafarma, Valjevo - lekovi 26.900 din
Maksim Gavrilović Poliklinika Consilium, Novi Sad - terapije 6.000 din
Braća Aleksandar i Darko Centar za edukaciju Fonema, Valjevo - logopedski tretman 8.400 din
Ilija Milanović Studio Valerija, Čačak - relax rehabilitacioni tretmani 49.400 din
07.03.2023.
Sve uplate 432.179 din
Marina AdamoviĆ Marina Adamović 16.000 din
Olgica KrstiĆ Marina Adamović 5.000 din
Maja MladenoviĆ Kristina Ćirić 3.000 din
Aniko Kokai LukiĆ Kristina Ćirić 1.600 din
Jelena Telenta Kristina Ćirić 1.500 din
Isidora Goran MarkoviĆ Kristina Ćirić 1.300 din
Marina AdamoviĆ Teodora Kostadinović 1.000 din
ĐorĐevic Dragana Anđela Mišić 10.000 din
Imperial Buildings Doo Novi Sad Maksim Gavrilović 100.000 din
W.D. Concord West d.o.o., Beograd Maksim Gavrilović 200.000 din
Nikola Stijovic Jakov Dučić 6.000 din
Vladimir Blagojević Jakov Dučić 1.200 din
StefanoviĆ NadeŽda Jakov Dučić 1.000 din
Dragana DiŠiĆ Natalija Stevanović 3.000 din
Odeljenje Vii 2 Ognjen Milčić 6.000 din
Posta Za Obradovic Nada Ognjen Milčić 700 din
Bojana JeremiĆ Nikolina Nerandžić 600 din
Marina MilosavljeviĆ Metodije Vuković 2.100 din
Tomovic Snezana Cacak Metodije Vuković 1.000 din
Nikolic Daliborka Aleksandar Stanojević 1.850 din
Maida HadŽifejzoviĆ Aleksandar Stanojević 1.650 din
MiloŠ KostiĆ Aleksandar Stanojević 850 din
Jelena Jovanovic Aleksandar Stanojević 770 din
Jelena Rnjak Aleksandar Stanojević 300 din
Uplata Gotovine: DijanaŠupiĆ Despot Šipić 3.250 din
Sezana FilipoviĆ Danilo Nikolić 2.000 din
Milena MiniĆ Danilo Nikolić 900 din
Marina Adamović, Niš Danilo Nikolić 50.000 din
Milica KisiĆ BoŽiĆ Danka Papić 2.500 din
DanijelaĐuroviĆ Danka Papić 1.200 din
Tatjana AĆimoviĆ Danka Papić 1.000 din
Cveta Vukovic Danka Papić 900 din
Dusica Mitic Danka Papić 750 din
Ljiljana DukiĆ Danka Papić 300 din
Danijela Mihajlovic Đurđina Miljković 700 din
Nemanja Milekic via PayPal Helena Živković 2.259 din
Sve isplate 49.599 din
Danka Papić Pam - Promet d.o.o., Šid - kupovina goriva 15.999 din
Helena Živković Povraćaj pozajmice Nikolini Ćirić 20.400 din
Helena Živković Ana Matić PR Logoimperum, Čačak - logopedsko defektološki tretmani 13.200 din
06.03.2023.
Sve uplate 204.146 din
Jankovic Igor Mina i Mihailo Jovanović 1.000 din
Jasmina DuloviĆ Kristina Ćirić 3.100 din
Marijana IvanČeviĆ Kristina Ćirić 2.000 din
Andreja Bradić Kristina Ćirić 1.500 din
Natasa BarudŽija Kristina Ćirić 1.400 din
Jasminka Konstantinović Kristina Ćirić 1.400 din
Mihal Kamanj Kristina Ćirić 900 din
Suzana IliĆ Aleksandar Stanojević 1.760 din
Anica ManiĆ Aleksandar Stanojević 1.200 din
Posta Za Milic Slavica Aleksandar Stanojević 1.000 din
Milica Dimitrijevic Aleksandar Stanojević 800 din
Ljiljana Paska Aleksandar Stanojević 500 din
Jelena StankoviĆ Aleksandar Stanojević 400 din
Milena BlagojeviĆ Metodije Vuković 2.300 din
BoŽana KrupnikoviĆ Metodije Vuković 2.000 din
SaŠa SrniĆ Metodije Vuković 2.000 din
Maja Vrbica Metodije Vuković 1.000 din
Ivana Dzonkic Srđan Jovanović 1.400 din
Milos Kitanovic Srđan Jovanović 1.000 din
Milica Nikolić Vukan Vidojević 200 din
Marina AdamoviĆ Marina Adamović 20.000 din
Radisa Tosovic Jakov Dučić 1.000 din
Posta Za Sanja Davidovic Jakov Dučić 500 din
Gordana JovanoviĆ Jakov Dučić 100 din
Milutinovic Vesna Borislav Stanojević 1.000 din
Nenad NikoliĆ Nikola Milošević 6.000 din
Marijana Taranovic-todorovic Danka Papić 2.000 din
Olinka Glozik Jonas Danka Papić 1.700 din
Olinka Glozik Jonas Danka Papić 1.300 din
Posta Za Jovic Snezana Danka Papić 1.100 din
Olinka Glozik Jonas Danka Papić 1.000 din
Ana BabiĆ Danka Papić 1.000 din
Novka Sutovic Danka Papić 700 din
Posta Za Maja Maksimovic Danka Papić 600 din
Marija Morrigan Danka Papić 500 din
Neda Ivan Zdravkovic Danka Papić 1.200 din
Teodora Ceranic Teodora Kostadinović 2.500 din
Antic Nevena Osladic Bb Valjevo Teodora Kostadinović 1.300 din
Jelena Mitrovic Despot Šipić 2.600 din
Gordana Sojević Natalija Stevanović 1.000 din
Mina Mijajlovic Natalija Stevanović 100 din
Katarina DavidoviĆ Braća Aleksandar i Darko 400 din
Danijela AleksiĆ Braća Aleksandar i Darko 400 din
Dragan Stupar Nikolina Stojanović 8.000 din
MarinkoviĆ Predrag Marina Đorđević 2.000 din
Milan StevanoviĆ Marina Đorđević 2.000 din
Milanovic Kristina Marina Đorđević 700 din
Helena Živković Nikolina Ćirić 20.400 din
Tamara Ostojic Anđela Mišić 4.000 din
Nevena MiliĆ Đurđina Miljković 2.600 din
Jasmina Markovic Đurđina Miljković 2.000 din
Ana Anđelković Đurđina Miljković 1.000 din
Jasmina PonjaviĆ Đurđina Miljković 800 din
Aleksandra JovanoviĆ Dragana Prosinger 3.000 din
Ana Pavlovic Danilo Nikolić 2.400 din
Marko Govedarovic Danilo Nikolić 2.300 din
Jelena Janjic Danilo Nikolić 2.100 din
Katarina JeftiĆ Danilo Nikolić 2.000 din
Vasilije Piljak Danilo Nikolić 2.000 din
Viktor Unkovic Danilo Nikolić 2.000 din
Danijel PeŠiĆ Danilo Nikolić 1.000 din
Jaroslava Kormanik Danilo Nikolić 1.000 din
KovaČeviĆ SneŽana Danilo Nikolić 600 din
Milica Stepanović Danilo Nikolić 600 din
Katarina StajiĆ Danilo Nikolić 516 din
Suzana KrstiĆ Danilo Nikolić 500 din
Dejana Vukic- Orozovic Danilo Nikolić 500 din
NevenaČapriĆ Danilo Nikolić 200 din
Sandra Tosic Nis Nis Ognjen Milčić 1.000 din
Nemanja KostiĆ Maksim Gavrilović 1.000 din
Igor Mirosavljav Nađa Nogić 60.700 din
Maja KovijaniĆ Nađa Nogić 1.000 din
Tatjana VukaŠinoviĆ Stefan Radovanović 1.200 din
Vesna Ivanović Danilo Nikolić 170 din
04.03.2023.
Sve uplate 58.100 din
Marina AdamoviĆ Marina Adamović 20.000 din
Sreten Nojic Ognjen Jerković 2.000 din
Vesna AndriĆ Kristina Ćirić 1.700 din
Marina Stojanović Kristina Ćirić 1.300 din
Marko Jovičić Kristina Ćirić 600 din
Ljubomir Jovanović Jakov Dučić 4.000 din
Aleksandra LiČina Jakov Dučić 1.000 din
Jelena Rnjak Aleksandar Stanojević 1.600 din
Marija BogdanoviĆ Metodije Vuković 1.000 din
Danijela Todorović Nađa Nogić 10.000 din
Kristina Kornja Nađa Nogić 1.000 din
Marica StojanoviĆ Danka Papić 1.500 din
Biljana IvoŠev BoŽiĆ Danka Papić 1.000 din
SneŽana KuzmanoviĆ Danka Papić 1.000 din
Irena DimČiĆ Danka Papić 500 din
Valentina BaČo KovaČ Danka Papić 500 din
Dejan Kerkez Danilo Nikolić 6.000 din
BojanaĆaliĆ Danilo Nikolić 1.000 din
Jelena PanteliĆ Danilo Nikolić 700 din
Tijana VesiĆ Danilo Nikolić 200 din
Snezana JaniĆ Maksim Gavrilović 1.500 din
Sve isplate 50.660 din
Jakov Dučić MD Wagen d.o.o., Kosjerić - kupovina goriva 5.730 din
Nađa Nogić Gitazen J.D.O.O. , Hrvatska - mesečni program LMNT terapija 42.480 din
Nađa Nogić Banka Intesa - naplata naknade po osnovu plaćanja prema inostranstvu, Gitazen, Hrvatska 2.450 din
03.03.2023.
Sve uplate 1.646.262 din
Nevena Dimitijevic . Pajkovica 8 Aleksandar Stanojević 1.150 din
Milica Dimitrijevic Aleksandar Stanojević 400 din
Tajana ZĐelar Strahinja Kavaz 700 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23 Strahinja Kavaz 7.800 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23 Vuk Jošović 11.800 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23 Jelisaveta Jovanović 14.200 din
Izabela Beretka Borislav Stanojević 5.000 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23 Borislav Stanojević 22.600 din
Tomislav NikoliĆ Đurđina Miljković 1.000 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23 Đurđina Miljković 12.600 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23 Anđela Stanišić 3.000 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23 Tijana Radović 18.000 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23 Jana Pavlović 35.400 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23 Vuk Golubović 52.800 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23 Anđela Mišić 9.600 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23 Nikola Milošević 100.200 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23 Dragana Prosinger 4.400 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23 Nikolina Stojanović 79.400 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23 Lazar Živanović 185.400 din
Ljiljana Kacarevic Braća Aleksandar i Darko 400 din
Ankica Ivanovski Srđan Jovanović 7.100 din
Adrijana Petković Srđan Jovanović 12.623 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23 Kosta Spasojević 10.800 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23 Strahinja Ginić 12.600 din
Jovana Jasovic Teodora Kostadinović 1.300 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23 Teodora Kostadinović 312.800 din
Posta Za Milena Vujovic Danka Papić 2.200 din
Posta Za Gajic Tijan A Danka Papić 2.000 din
Goran MatijeviĆ Danka Papić 1.001 din
Biljana Tadic Danka Papić 1.000 din
Emina Stojkovic Danka Papić 1.000 din
Mihaela Vidovic Danka Papić 900 din
Biljana Nikolić Danka Papić 700 din
Svetlana JokoviĆ Danka Papić 600 din
Biljana Tadic Danka Papić 400 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23 Danka Papić 29.400 din
Spasojevic Marijana Despot Šipić 1.700 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23 Despot Šipić 9.200 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23 Luka Milošević 4.000 din
Goran JovanoviĆ Danilo Nikolić 2.000 din
Posta Za Bojana Ris Danilo Nikolić 900 din
Lana SredojeviĆ Danilo Nikolić 300 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23 Danilo Nikolić 251.000 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23 Udruženje Svici u mraku 2.200 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23 Jovan Petrović 2.800 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23 Marina Đorđević 3.800 din
Veljko Savic Marina Đorđević 400 din
Radovan Vojnovic Maksim Gavrilović 30.000 din
Jelena Dmitrovic Maksim Gavrilović 2.500 din
Ana Zubic Maksim Gavrilović 1.000 din
Mina Manojlovic Lazar Lazarević 100 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23 Lazar Lazarević 64.200 din
Milivoje Tesic Natalija Stevanović 11.476 din
Radmilo Kosutic Natalija Stevanović 1.000 din
Vesna MilutinoviĆ Natalija Stevanović 1.000 din
Miroslav TiŠma Natalija Stevanović 500 din
Mico Radulovic Natalija Stevanović 1.800 din
Biljana Dotlic Kristina Ćirić 1.800 din
Sreten Nojic Jakov Dučić 2.000 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23 Anđela Petrović 23.600 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23 Tijana i Emilija Mojsilović 11.800 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23 Bojan Kocić 2.400 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23 Vuk Vujanović 11.000 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23 Nikolina Ćirić 24.000 din
Autocentar Manik Acm Doo Helena Živković 20.000 din
Bojana Prlinčević Helena Živković 5.000 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23 Stefan Radovanović 7.800 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23 Nađa Nogić 166.400 din
Marko Curguz Nađa Nogić 10.000 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23 Mia Mujadžić 2.600 din
Posta Za Savic Zeljka Ognjen Milčić 400 din
Andreja Bradić Ognjen Milčić 400 din
Siniša Jakovčević Ognjen Milčić 1.942 din
Željko Ranković Đurđina Miljković 970 din
Sve isplate 334.926 din
Nikola Stakić Žarko Mitrić PR Ambulanta za fizikalnu terapiju, Loznica - fizikalna i rehabilitaciona terapija 145.000 din
Ognjen Jerković Poliklinika Beo-lab Plus, Beograd - laboratorijske analize 41.360 din
Ognjen Jerković Opšta bolnica Medigroup, Novi Beograd - MSCT glave, magnetna rezonanca i anesteziolog 65.000 din
Jana Pavlović Apotekarska ustanova Medikament, NIš - lekovi 16.266 din
Bojan Kocić Fiziolife, Niš - elektrotretmani 20.000 din
Strahinja Ginić Ortopedija Una, Beograd - doplata za dečija invalidska kolica 29.700 din
Helena Živković Centar za logopediju DR. Nestorov - defektolog 5.000 din
Maksim Gavrilović Sokolovac, Novi Sad - rehabilitacija 12.600 din
02.03.2023.
Sve uplate 1.913.620 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23 Braća Aleksandar i Darko 11.000 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23 Sara Lazić 4.000 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23 Ognjen Milčić 441.600 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23 Đorđe Gavrilović 3.400 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23 Udruženje roditelja dece obolela od malignih i drugih retkih bolesti 50.000 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23 Podrška zdravstvenim radnicima 2.000 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23 Viktor Jović 2.200 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23 Natalija Stevanović 153.800 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23 Radomir Stanišić 2.000 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23 Stevan Kalinović 2.600 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23 Lazar Vujović 16.200 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23 Ilija Milanović 317.400 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23 Ljubiša Janković 2.000 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23 Marina Adamović 10.600 din
Humane NiŠlije Happy Play KafiĆ Marina Đorđević 1.500 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23 Kristina Ćirić 146.400 din
Ana PavasoviĆ Kristina Ćirić 2.600 din
Jelena MandiĆ Kristina Ćirić 1.300 din
VladimirČabarkapa Đurđina Miljković 5.000 din
Dražana Đurđević Đurđina Miljković 2.000 din
Ivan DimitrijeviĆ Đurđina Miljković 1.000 din
Sanja ZdravkoviĆ Đurđina Miljković 500 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23 Jakov Dučić 140.400 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23 Jovan Memetović 22.400 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23 Vukan Vidojević 13.200 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23 Svetlana Gudurić 12.400 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23 Srđan Jovanović 251.800 din
Danijel Avramesku Nađa Nogić 6.000 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23 Mina i Mihailo Jovanović 13.000 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23 Kristina Obradović 27.600 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23 Miloš Milosavljević 21.000 din
Posta Za Sladana Zivanovic Danilo Nikolić 3.000 din
Sanja TodorĐorĐevic Danilo Nikolić 500 din
Jasna Bebek Danka Papić 2.700 din
Ivana RadoviĆ Danka Papić 1.600 din
Markovic Jelena Sretena Danka Papić 1.000 din
Silvija MijajloviĆ RuŽiĆ Danka Papić 1.000 din
Ana VeinoviĆ Danka Papić 600 din
Filip TasiĆ Danka Papić 400 din
Posta Za Irena Mitrovic Teodora Kostadinović 1.000 din
SlaĐana Jovanovic Teodora Kostadinović 750 din
Posta Za Emilija Veljkovic Teodora Kostadinović 500 din
Maja Kovijanic Teodora Kostadinović 570 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23 Katarina Petrović 3.600 din
Nikola ViŠnjiĆ Lazar Lazarević 500 din
NikolaŽivkoviĆ Maksim Gavrilović 2.000 din
Drugari Iz Vrtica Maksim Gavrilović 1.000 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23 Zorica Dragojlović 170.000 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23 Nikolina Gvozdenović 10.400 din
Posta Za Kostic Andela Metodije Vuković 1.500 din
Bojana JeremiĆ Metodije Vuković 600 din
Tamara Kuzmić Aleksandar Stanojević 500 din
MTS, Yettel i A1 operateri za 01/23 Pomoć u borbi protiv raka dojke 22.000 din
Slaviša Božilov Maksim Ilić 1.000 din
Sve isplate 68.365 din
Srđan Jovanović Impala d.o.o., Beograd - avio karte za odlazak na kontrolni pregled, Turska 68.365 din
01.03.2023.
Sve uplate 358.159 din
Posta Za Natasa Rilak Konatar Ognjen Milčić 1.600 din
Ana Grujičić Ognjen Milčić 1.200 din
Marija VeselinoviĆ Ognjen Milčić 600 din
Posta Za Obradovic Nada Ognjen Milčić 500 din
Jelena KarapanĐŽiĆ Kraljevo Ognjen Milčić 500 din
Brankica Marjanovic Ognjen Milčić 500 din
Posta Za Marija Ciric Ognjen Milčić 400 din
Posta Za Marija Ciric Ognjen Milčić 300 din
NikolaŠpajakoviĆ Helena Živković 6.000 din
PredragĐoković Helena Živković 1.000 din
Violeta Krippendorf Lazar Lazarević 2.000 din
Dragan Stupar Nikolina Stojanović 8.000 din
Stambena Zajednica Cveca 7 Vrsac Nađa Nogić 200.000 din
Stambena Zajednica CveĆa 6 Nađa Nogić 100.000 din
Jovana UgljeŠ Maksim Gavrilović 300 din
Mina Mijajlovic Maksim Gavrilović 100 din
Igor EriĆ Danilo Nikolić 1.000 din
Miljana IvaniŠeviĆ Danilo Nikolić 500 din
Snežana Stanišić Teodora Kostadinović 400 din
Milica SpasojeviĆ Natalija Stevanović 5.000 din
Margareta Nikolov Natalija Stevanović 2.000 din
NataŠa UroŠeviĆ Kristina Ćirić 1.800 din
NataŠa UroŠeviĆ Kristina Ćirić 1.700 din
Posta Za Anita Stojanovic Kristina Ćirić 1.500 din
Danijela IliĆ Kristina Ćirić 1.500 din
Jelena Gmitrović Kristina Ćirić 1.300 din
Ana StoisaveljviĆ Kristina Ćirić 500 din
Nada KrstiĆ Danka Papić 2.800 din
AnĐelka BogdanoviĆ Danka Papić 2.200 din
Nada KrstiĆ Danka Papić 2.000 din
Tanja Kuzmanovic Danka Papić 1.500 din
Posta Za Draskovic Jelena Danka Papić 1.000 din
Posta Za Draskovic Jelena Danka Papić 800 din
Posta Za Vesna Belos Danka Papić 700 din
Vesna PaunoviĆ Danka Papić 500 din
Tatjana Misic Danka Papić 400 din
Ana Milan Paunović Danka Papić 400 din
Aleksandar Urosevic Metodije Vuković 2.000 din
Biljana VukosavljeviĆ Metodije Vuković 1.000 din
KociĆ Danijela DuŠana ŠubakiĆa Metodije Vuković 400 din
Dejan Stojanovic via PayPal Ljubiša Janković 2.259 din
Sve isplate 456.334 din
Zorica Dragojlović Banka Intesa - naknada za vođenje računa za februar 2023. godine 405 din
Mina i Mihailo Jovanović Banka Intesa - naknada za vođenje računa za februar 2023. godine 595 din
Kristina Ćirić Banka Intesa - naknada za vođenje računa za februar 2023. godine 405 din
Ognjen Jerković Banka Intesa - naknada za vođenje računa za februar 2023. godine 595 din
Ognjen Jerković Banka Intesa - obracun tarife za usluge 21.02.- 28.02.2023. 80 din
Nikolina Gvozdenović Banka Intesa - naknada za vođenje računa za februar 2023. godine 595 din
Jakov Dučić Banka Intesa - naknada za vođenje računa za februar 2023. godine 485 din
Jakov Dučić Banka Intesa - obracun tarife za usluge 21.02.- 28.02.2023. 70 din
Kristina Obradović Banka Intesa - naknada za vođenje računa za februar 2023. godine 595 din
Svetlana Gudurić Banka Intesa - naknada za vođenje računa za februar 2023. godine 405 din
Svetlana Gudurić Banka Intesa - obracun tarife za usluge 21.02.- 28.02.2023. 120 din
Srđan Jovanović Banka Intesa - naknada za vođenje računa za februar 2023. godine 485 din
Srđan Jovanović Banka Intesa - obracun tarife za usluge 21.02.- 28.02.2023. 60 din
Marina Adamović Banka Intesa - naknada za vođenje računa za februar 2023. godine 485 din
Marina Adamović donacija za Marinu Đorđević 50.000 din
Marina Adamović donacija za Anđelu Mišić 50.000 din
Braća Aleksandar i Darko Banka Intesa - naknada za vođenje računa za februar 2023. godine 405 din
Viktor Jović Banka Intesa - naknada za vođenje računa za februar 2023. godine 595 din
Natalija Stevanović Banka Intesa - naknada za vođenje računa za februar 2023. godine 405 din
Lazar Vujović Banka Intesa - naknada za vođenje računa za februar 2023. godine 595 din
Lazar Vujović Banka Intesa - obracun tarife za usluge 21.02.- 28.02.2023. 60 din
Ilija Milanović Just Click PR, Novi Sad - smeštaj radi odlaska na fizikalne terapije 76.680 din
Ilija Milanović Apotekarska ustanova Kršenković, Užice - pelene 6.664 din
Ilija Milanović Banka Intesa - naknada za vođenje računa za februar 2023. godine 485 din
Ilija Milanović Banka Intesa - obracun tarife za usluge 21.02.- 28.02.2023. 175 din
Nikola Stakić Banka Intesa - naknada za vođenje računa za februar 2023. godine 595 din
Udruženje roditelja dece obolela od malignih i drugih retkih bolesti Banka Intesa - naknada za vođenje računa za februar 2023. godine 595 din
Nikolina Ćirić Banka Intesa - naknada za vođenje računa za februar 2023. godine 595 din
Lazar Lazarević Banka Intesa - naknada za vođenje računa za februar 2023. godine 485 din
Stefan Radovanović Banka Intesa - naknada za vođenje računa za februar 2023. godine 485 din
Lazar Živanović Banka Intesa - naknada za vođenje računa za februar 2023. godine 485 din
Nikola Milošević Bolnica MLP Saglik Hizmentleri A.S. Istanbul, Turska - smeštaj u bolnici radi odlaska na operaciju 50.150 din
Nikola Milošević Banka Intesa - naplata naknade po osnovu plaćanja prema inostranstvu za bolnicu MLP SAGLIK, Istanbul,Turska 2.450 din
Despot Šipić DMB Petrol Oil d.o.o., Aranđelovac - kupovina goriva 60.000 din
Despot Šipić Leos Turizm, Turska - smeštaj radi odlaska u bolnicu na tretman matičnim ćelijama 59.000 din
Despot Šipić Banka Intesa - obracun tarife za usluge 21.02.- 28.02.2023. 80 din
Despot Šipić Banka Intesa - naplata naknade po osnovu plaćanja prema inostranstvu, Leos Turizm smeštaj Istanbul,Turska 2.450 din
Danka Papić Banka Intesa - obracun tarife za usluge 21.02.- 28.02.2023. 310 din
Vuk Vujanović Vera Dacković PR Ambulanta za rehabilitaciju Belvero, Beograd - kineziterapije 80.000 din
Vuk Vujanović Banka Intesa - obracun tarife za usluge 21.02.- 28.02.2023. 80 din
Danilo Nikolić Banka Intesa - obracun tarife za usluge 21.02.- 28.02.2023. 60 din
Anđela Mišić Banka Intesa - naknada za vođenje računa za februar 2023. godine 485 din
Marina Đorđević Banka Intesa - naknada za vođenje računa za februar 2023. godine 405 din
Nađa Nogić Banka Intesa - naknada za vođenje računa za februar 2023. godine 405 din
Đulnaz Smakaj Banka Intesa - naknada za vođenje računa za februar 2023. godine 595 din
Katarina Petrović Banka Intesa - naknada za vođenje računa za februar 2023. godine 595 din
Vukan Vidojević Banka Intesa - naknada za vođenje računa za februar 2023. godine 595 din
Metodije Vuković Banka Intesa - naknada za vođenje računa za februar 2023. godine 595 din
Đorđe Gavrilović Banka Intesa - naknada za vođenje računa za februar 2023. godine 595 din
Đorđe Gavrilović Banka Intesa - obracun tarife za usluge 21.02.- 28.02.2023. 220 din
Ognjen Milčić Banka Intesa - naknada za vođenje računa za februar 2023. godine 295 din
Đurđina Miljković Banka Intesa - naknada za vođenje računa za februar 2023. godine 595 din
Helena Živković Banka Intesa - naknada za vođenje računa za februar 2023. godine 595 din
Helena Živković Banka Intesa - obracun tarife za usluge 21.02.- 28.02.2023. 35 din
Nikolina Stojanović Banka Intesa - naknada za vođenje računa za februar 2023. godine 595 din
Jelena Despotovski Banka Intesa - naknada za vođenje računa za februar 2023. godine 405 din
Anđela Petrović Banka Intesa - obracun tarife za usluge 21.02.- 28.02.2023. 60 din
28.02.2023.
Sve uplate 248.649 din
Magdalena PopoviĆ Kristina Ćirić 2.500 din
Posta Za Milovan Simic Svetlana Gudurić 900 din
Danijela Stamenković Srđan Jovanović 1.577 din
Aleksandra Pribic Natalija Stevanović 1.000 din
Jadranka StefanoviĆ Natalija Stevanović 500 din
Jovana Tadic Natalija Stevanović 500 din
Jelena Stojanov Natalija Stevanović 500 din
JelenaĐurišić Natalija Stevanović 400 din
Marina Andric Natalija Stevanović 200 din
Milana Paunovic Metodije Vuković 500 din
Lazo 7 Plus Metodije Vuković 300 din
GoranĐukiĆ Lazar Lazarević 1.500 din
Dusica Mitic Danka Papić 1.400 din
Todorov Irena Danka Papić 1.100 din
Uplata Gotovine: Sanja Petrica Danka Papić 500 din
AgneŠ MareČko Danilo Nikolić 1.700 din
Mersida Asani Danilo Nikolić 500 din
Marina Adamović, Niš Anđela Mišić 50.000 din
Marina Adamović, Niš Marina Đorđević 50.000 din
Posta Za Dimitrije Mitrov Nađa Nogić 100.960 din
Posta Za Dusan Konevic Nađa Nogić 9.000 din
Jelena StamenkoviĆ Nađa Nogić 4.650 din
Posta Za Ljeposava Sljivic Strahinja Kavaz 300 din
Posta Za Violeta Ljubojevic Ognjen Milčić 1.700 din
Miroslav Galja Ognjen Milčić 1.000 din
Perfecta InŽenjering Doo ČaČak Helena Živković 10.000 din
VidanĐuroviĆ Helena Živković 500 din
Maja KovijaniĆ Teodora Kostadinović 600 din
Aleksandar Kostić Teodora Kostadinović 600 din
Posta Za Slavica Tomic Teodora Kostadinović 500 din
Posta Za Pekic Jelena Teodora Kostadinović 350 din
Nataša Urošević Kristina Ćirić 1.942 din
Jovan M. Nađa Nogić 970 din
Sve isplate 422.211 din
Danka Papić Apoteka Smirna, Šid - lekovi 26.940 din
Danka Papić Zdravlje laboratorija, Šid - laboratorijske usluge 2.421 din
Đorđe Gavrilović Stomatološka ordinacija Aranđelovac - stomatološke usluge 243.000 din
Đorđe Gavrilović Poliklinika Orto - MD, Novi Sad - neurološka rehabilitacija 123.450 din
Đorđe Gavrilović Real House d.o.o., Novi Sad - smeštaj 26.400 din
27.02.2023.
Sve uplate 590.264 din
Ivana Paunovic Metodije Vuković 5.000 din
Marija Milutinovic Metodije Vuković 2.000 din
Olivera BoŠkoviĆ Metodije Vuković 1.000 din
Marina Adamovic Marina Adamović 26.840 din
Marina AdamoviĆ Marina Adamović 6.500 din
Jasna KiĆanoviĆ Helena Živković 500 din
Jovana KolariĆ Strahinja Kavaz 600 din
Nevena Okanović Strahinja Kavaz 500 din
Posta Za Ljeposava Sljivic Strahinja Kavaz 300 din
JovanoviĆ Dragan Ognjen Milčić 1.100 din
Posta Za Nestorov Milunika Natalija Stevanović 500 din
Marija Zoran PavloviĆ Natalija Stevanović 500 din
Nina ProdanoviĆ Natalija Stevanović 333 din
Darko Tesic Natalija Stevanović 250 din
Olivera Milic Natalija Stevanović 200 din
Baratovic Maja Neretvanska 16 Braća Aleksandar i Darko 500 din
Jovana Pavlović Marina Đorđević 800 din
Posta Za Darko Urs Danilo Nikolić 2.700 din
Marija Milenkovic Danilo Nikolić 2.000 din
Dunja KoŠanin JovanoviĆ Danilo Nikolić 1.600 din
Uplata Gotovine: Vladimir Markovic Danka Papić 4.000 din
Jovana Krstić Danka Papić 2.400 din
MarijaĐorđević Danka Papić 2.200 din
Dusica Mitic Danka Papić 1.400 din
Vanja RadunoviĆ RistoviĆ Danka Papić 1.200 din
Gordana Vidovic Danka Papić 1.100 din
Posta Za Vesna Belos Danka Papić 900 din
Marija StefanoviĆ Danka Papić 900 din
Vesna Tanasijevic Danka Papić 800 din
Marko Kostic Danka Papić 800 din
Jelena SopiĆ Danka Papić 700 din
Svetlana PejČiĆ Danka Papić 700 din
Katarina Albijanic Danka Papić 700 din
Posta Za Vesna Belos Danka Papić 600 din
SneŽana KuzmanoviĆ Danka Papić 600 din
SneŽana KuzmanoviĆ Danka Papić 500 din
Aleksandra PetronijeviĆ Danka Papić 500 din
Sandra Grimani Danka Papić 450 din
Radmila Rade Stojanovic Danka Papić 400 din
Natalija PetroviĆ Danka Papić 400 din
Sofija PuziĆ Ruma Partizanska 56/3 Danka Papić 350 din
Dejan Zivkovic Anđela Mišić 500 din
Milena Milosavljevic Maksim Gavrilović 3.800 din
Posta Za Ruzica Pavlovic Maksim Gavrilović 1.200 din
Mirjana MedareviĆ Maksim Gavrilović 900 din
Aleksandra PetronijeviĆ Maksim Gavrilović 500 din
Bojana Mrdjen Stefan Radovanović 1.400 din
Darko Tesic Katarina Petrović 250 din
Posta Za Jelena Rabrenovic Svetlana Gudurić 1.100 din
Novka Sutovic Svetlana Gudurić 1.100 din
Simic Milovan Svetlana Gudurić 1.000 din
Posta Za Bellavia Irena Svetlana Gudurić 1.000 din
Zorica Blagojevic Svetlana Gudurić 800 din
Bires Mihal Svetlana Gudurić 700 din
TopiĆ Slavica Por SpasiĆa I Svetlana Gudurić 600 din
Aleksandar OpaČiĆ Svetlana Gudurić 500 din
JelenaŠindiĆ Kristina Ćirić 1.300 din
DragiŠa DuriĆ Kristina Ćirić 1.000 din
Posta Za Vukmirovic Sonja Kristina Ćirić 500 din
Goran JagliĆ Jakov Dučić 2.000 din
SZ CveĆa 8, Vršac Nađa Nogić 300.000 din
Uplata Gotovine: Goran Remenjak Nađa Nogić 178.532 din
Doo Agro Kula VrŠac Nađa Nogić 5.000 din
Predrag Petrovic Pr S.p. Nađa Nogić 5.000 din
Danijel Mijic Dunavska 65 Beska Nikola Milošević 4.000 din
Milos Markovic via PayPal Metodije Vuković 2.259 din
25.02.2023.
Sve uplate 76.250 din
Gordana PopoviĆ Srđan Jovanović 100 din
Marina AdamoviĆ Marina Adamović 17.000 din
Zorica Surla Svetlana Gudurić 2.600 din
Jelena Marinkovic Svetlana Gudurić 700 din
Ana KariŠik Jakov Dučić 350 din
Ana I Vladimir Jaukovic Bojan Kocić 10.000 din
Jovana TomaŠeviĆ Pakai Danka Papić 1.400 din
Jovana Pavlović Danka Papić 600 din
Ana I Vladimir Jaukovic Marina Đorđević 40.000 din
Dragana Popov PeriĆ Maksim Gavrilović 3.500 din
Sve isplate 674.768 din
Svetlana Gudurić Apotekarska ustanova Lipa Lek, Beograd - lek 6.354 din
Ilija Milanović Savka Vujasin Nužda PR Apoteka, Novi Sad - lekovi 4.654 din
Tijana Radović Klinika Bolonja, Italija - operativna intervencija 621.946 din
Tijana Radović Banka Intesa - naplata naknade po osnovu plaćanja prema inostranstvu za intervenciju Klinika Bolonja, Italija 2.800 din
Anđela Petrović Ferum S.M. d.o.o., Smederevo - kupovina goriva 20.000 din
Danka Papić Dom zdravlja Medigoup DR. Cvjetković, Novi Sad - MS CT grudnoš koša i kontrast 13.000 din
Danka Papić Pam - Promet d.o.o., Šid - kupovina goriva 6.014 din
Fondacija "Humanost bez granica" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 065/240-2407; 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.fondacija.rs