Spisak uplata i isplata za Zdravstvo

29.04.2020.
Sve uplate 958.189 din
Telenor operater Đorđe Gavrilović 510.388 din
Telenor operater Đorđe Gavrilović 366.200 din
VIP operater Đorđe Gavrilović 32.200 din
MTS operater Đorđe Gavrilović 49.400 din
21.04.2020.
Sve uplate 7.500 din
EKS Ponto - Beograd Đorđe Gavrilović 7.500 din
15.04.2020.
Sve uplate 10.000 din
Milica Đalovic Đorđe Gavrilović 5.000 din
Stefan Spasić Đorđe Gavrilović 5.000 din
14.04.2020.
Sve uplate 1.000 din
JP EPS Beograd, ogranak RB Kolubara - Lazarevac Đorđe Gavrilović 1.000 din
03.04.2020.
Sve uplate 5.000 din
Mićo Banović Đorđe Gavrilović 5.000 din
02.04.2020.
Sve uplate 2.000 din
Milan Milutin Đorđe Gavrilović 2.000 din
01.04.2020.
Sve isplate 1.000 din
Đorđe Gavrilović Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec mart 2020. godine 405 din
Udruženje za pomoć osobama sa autizmom BaziMili Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec mart 2020. godine 595 din
30.03.2020.
Sve uplate 62.400 din
Dušica Đorđević Đorđe Gavrilović 56.400 din
Ivan Lazarević Đorđe Gavrilović 6.000 din
26.03.2020.
Sve uplate 536.700 din
JP EPS Beograd - Beograd Đorđe Gavrilović 25.500 din
JP EPS Beograd - Beograd Đorđe Gavrilović 507.200 din
JP EPS Beograd - Beograd Đorđe Gavrilović 4.000 din
Fondacija "Budi srećan" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.budisrecan.rs