Spisak uplata i isplata za Zdravstvo

29.12.2020.
Sve uplate 500 din
JP EPS Beograd - Beograd Đorđe Gavrilović 500 din
27.12.2020.
Sve isplate 29.827 din
Podrška zdravstvenim radnicima Atlantic Štark za Zemunsku bolnicu 29.827 din
24.12.2020.
Sve uplate 25.000 din
Cubes d.o.o. - Novi Beograd Podrška zdravstvenim radnicima 25.000 din
17.12.2020.
Sve uplate 261.800 din
MTS, Vip i Telenor operateri Đorđe Gavrilović 224.200 din
MTS, Vip i Telenor operateri Udruženje za pomoć osobama sa autizmom BaziMili 6.800 din
MTS, Vip i Telenor operateri Podrška zdravstvenim radnicima 30.800 din
01.12.2020.
Sve isplate 595 din
Đorđe Gavrilović Banka Intesa - naknada za vođenje računa za novembar 2020. godine 595 din
Fondacija "Budi srećan" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.budisrecan.rs