Spisak uplata i isplata za Porodice

01.03.2022.
Sve isplate 1.190 din
Porodica Minić Banka Intesa - naknada za vođenje računa za februar 595 din
Porodica Mitić Banka Intesa - naknada za vođenje računa za februar 595 din
22.02.2022.
Sve uplate 2.000 din
Katarina Bogićević Porodica Minić 2.000 din
21.02.2022.
Sve uplate 1.000 din
Lazar Petrović Porodica Minić 1.000 din
14.02.2022.
Sve uplate 83.800 din
MTS, A1 i Telenor operateri Porodica Minić 67.600 din
MTS, A1 i Telenor operateri Porodica Mitić 16.200 din
Fondacija "Budi srećan" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.budisrecan.rs