Spisak uplata i isplata za Obrazovanje

01.06.2018.
Sve isplate 4.165 din
O.Š. Branko Ćopić - Beograd Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 595 din
O.Š. Kralj Aleksandar I - Požarevac Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 595 din
O.Š. Rada Miljković - Jagodina Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 595 din
S.Š. Tehnička škola - Valjevo Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 595 din
O.Š. Vuk Karadžić - Lipe Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 595 din
O.Š. Živko Ljujić - Nova Varoš Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 595 din
O.Š. Živan Maričić - Žiča Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 595 din
08.05.2018.
Sve uplate 9.500 din
MTS operater O.Š. Živko Ljujić - Nova Varoš 1.000 din
MTS operater O.Š. Vuk Karadžić - Lipe 400 din
MTS operater O.Š. Branko Ćopić - Beograd 300 din
MTS operater O.Š. Ljubivoje Bajić - Medveđa 500 din
MTS operater S.Š. Tehnička škola - Valjevo 1.200 din
MTS operater O.Š. Miloš Marković - Donje Leskovice, Valjevo 300 din
MTS operater O.Š. Rada Miljković - Jagodina 1.100 din
MTS operater O.Š. Živan Maričić - Žiča 600 din
MTS operater O.Š. Kralj Aleksandar I - Požarevac 4.100 din
03.05.2018.
Sve isplate 1.415 din
S.Š. Tehnička škola - Valjevo Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec april 595 din
S.Š. Tehnička škola - Valjevo Banka Intesa - obračun tarife za usluge 21.04.-30.04.2018 225 din
O.Š. Vuk Karadžić - Lipe Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec april 595 din
28.04.2018.
Sve isplate 250.416 din
S.Š. Tehnička škola - Valjevo Asprint d.o.o. - sportski rekviziti 250.416 din
23.04.2018.
Sve uplate 20.000 din
Kaolin A.D. - Valjevo S.Š. Tehnička škola - Valjevo 20.000 din
Fondacija "Budi srećan" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.budisrecan.rs