Sve isplate

19.12.2020. 8.446,92 din
Fondacija Budi srećan Naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine za period 01.12.2020. - 31.12.2020. 712,14 din
Fondacija Budi srećan Naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine za period 07.12.2019. - 31.12.2019. 68,61 din
Fondacija Budi srećan Telekom Srbija a.d. - telekom usluge za oktobar 2020. godine 3.503,00 din
Fondacija Budi srećan Telekom Srbija a.d. - telekom usluge za novembar 2020. godine 4.163,17 din
18.12.2020. 595,00 din
Fondacija Budi srećan Banka Intesa - naknada za vođenje računa za novembar 2020. godine 595,00 din
01.12.2020. 595,00 din
Đorđe Gavrilović Banka Intesa - naknada za vođenje računa za novembar 2020. godine 595,00 din
01.11.2020. 595,00 din
Fondacija Budi srećan Banka Intesa - naknada za vođenje računa za oktobar 2020. godine 595,00 din
01.10.2020. 4.771,00 din
Fondacija Budi srećan Banka Intesa - naknada za vođenje računa za septembar 2020. godine 595,00 din
Fondacija Budi srećan Banka Intesa - obračun tarife za usluge 22.09.-30.09.2020. 85,00 din
Fondacija Budi srećan Telekom Srbija a.d. - telekom usluge za avgust 2020. godine 4.091,00 din
01.09.2020. 1.360,00 din
Đorđe Gavrilović Banka Intesa - naknada za vođenje računa za avgust 2020. godine 595,00 din
Fondacija Budi srećan Banka Intesa - obračun tarife za usluge 21.08.-31.08.2020. 170,00 din
Fondacija Budi srećan Banka Intesa - naknada za vođenje računa za jul 2020. godine 595,00 din
27.08.2020. 7.060,54 din
Fondacija Budi srećan Telekom Srbija a.d. - telekom usluge za jun 2020. godine 3.557,54 din
Fondacija Budi srećan Telekom Srbija a.d. - telekom usluge za jul 2020. godine 3.503,00 din
01.08.2020. 1.190,00 din
Đorđe Gavrilović Banka Intesa - naknada za vođenje računa za jul 2020. godine 595,00 din
Fondacija Budi srećan Banka Intesa - naknada za vođenje računa za jul 2020. godine 595,00 din
Fondacija "Budi srećan" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.budisrecan.rs