Sve isplate

21.06.2019. 75,00 din
Fondacija Budi srećan Banka Intesa - obračun tarife za usluge 11.06.-20.06.2019. 75,00 din
11.06.2019. 575,00 din
Fondacija Budi srećan Naknada za uslugu Agencije za privredne registre 500,00 din
Fondacija Budi srećan Banka Intesa - obračun tarife za usluge 01.06.-10.06.2019. 75,00 din
02.06.2019. 670,00 din
Fondacija Budi srećan Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj 2019. godine 595,00 din
Fondacija Budi srećan Banka Intesa - obračun tarife za usluge 21.05.-31.05.2019. 75,00 din
01.05.2019. 595,00 din
Fondacija Budi srećan Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec april 2019. godine 595,00 din
20.04.2019. 3.208,00 din
Fondacija Budi srećan Telekom Srbija a.d. - telekom usluge za mart 2019. godine 2.208,00 din
Fondacija Budi srećan Banka Intesa - provizija za gašenje dinarskog i deviznog računa 1.000,00 din
12.04.2019. 181.009,40 din
Manastir Uspenja presvete Bogorodice Krupa Vrtni centar Geront, Hrvatska - cveće i biljke 178.034,40 din
Manastir Uspenja presvete Bogorodice Krupa Banka Intesa - naknada za doznaku sa ino troškom OUR 1.150,00 din
Manastir Uspenja presvete Bogorodice Krupa Banka Intesa - SWIFT i naknada za plać. iz kuplj. deviza 1.700,00 din
Manastir Uspenja presvete Bogorodice Krupa Banka Intesa - obracun tarife za usluge 01.04.-10.04.2019 125,00 din
Fondacija "Budi srećan" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.budisrecan.rs