Sve isplate

05.06.2020. 7.043,63 din
Fondacija Budi srećan Telekom Srbija a.d. - telekom usluge za mart 2020. godine 3.503,00 din
Fondacija Budi srećan Telekom Srbija a.d. - telekom usluge za april 2020. godine 3.540,63 din
31.05.2020. 1.190,00 din
Đorđe Gavrilović Banka Intesa - naknada za vođenje računa za maj 2020. godine 595,00 din
Udruženje za pomoć osobama sa autizmom BaziMili Banka Intesa - naknada za vođenje računa za maj 2020. godine 595,00 din
01.05.2020. 1.275,00 din
Fondacija Budi srećan Banka Intesa - obračun tarife za usluge 22.04.-30.04.2020. 85,00 din
Đorđe Gavrilović Banka Intesa - naknada za vođenje računa za april 2020. godine 595,00 din
Fondacija Budi srećan Banka Intesa - naknada za vođenje računa za april 2020. godine 595,00 din
01.04.2020. 1.595,00 din
Fondacija Budi srećan Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec mart 2020. godine 595,00 din
Đorđe Gavrilović Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec mart 2020. godine 405,00 din
Udruženje za pomoć osobama sa autizmom BaziMili Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec mart 2020. godine 595,00 din
01.03.2020. 2.080,00 din
Fondacija Budi srećan Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec februar 2020. godine 595,00 din
Miloš Milosavljević Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec februar 2020. godine 595,00 din
Đorđe Gavrilović Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec februar 2020. godine 295,00 din
Udruženje za pomoć osobama sa autizmom BaziMili Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec februar 2020. godine 595,00 din
21.02.2020. 85,00 din
Fondacija Budi srećan Banka Intesa - obračun tarife za usluge 11.02.-20.02.2020. 85,00 din
01.02.2020. 680,00 din
Fondacija Budi srećan Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec januar 2020. godine 595,00 din
Fondacija Budi srećan Banka Intesa - obračun tarife za usluge 21.01.-31.01.2020. 85,00 din
Fondacija "Budi srećan" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 065/240-2407; 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.budisrecan.rs