Trenutno stanje

Nedostaje
din

Potrebno
din

Uplaćeno
din

Ukupan broj primljenih SMS poruka

167

Do 23.01.2022.

Poslednje uplate
Cubes d.o.o. - Novi Beograd 25.000,00 din
MTS, Vip i Telenor operateri 30.800,00 din
Spisak svih uplata
Poslednje isplate
Banka Intesa - obračun tarife za usluge 22.12.-31.12.2020. 170,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za decembar 2020. godine 595,00 din
Arcadia Team d.o.o. Beograd za Zemunsku bolnicu 24.744,96 din
Atlantic Štark za Zemunsku bolnicu 29.827,00 din
Spisak svih isplata
Fondacija "Budi srećan" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.budisrecan.rs