Trenutno stanje

Nedostaje
din

Potrebno
din

Uplaćeno
din

Ukupan broj primljenih SMS poruka

589

Do 23.01.2022.

Poslednje uplate
Novak Marković 5.000,00 din
Uroš i Vidan Mijatović 3.000,00 din
Snežana Stevanović 500,00 din
Miloš Trajković 300,00 din
MTS, A1 i Telenor operateri 37.200,00 din
Spisak svih uplata
Poslednje isplate
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za decembar 2021. godine 595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za novembar 2021. godine 595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za avgust 2021. godine 595,00 din
Banka Intesa - obračun tarife za usluge 01.08.-10.08.2021. 105,00 din
Ortopedija Una Beograd - dečija invalidska kolica Junior plus III 42.000,00 din
Spisak svih isplata
Fondacija "Budi srećan" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.budisrecan.rs