Lista uplata po donatorima

Aleksandar Mraković
25.10.2021. Porodica Minić 2.000,00 din
25.10.2021. Đorđe Gavrilović 2.000,00 din
18.10.2021. Porodica Minić 2.000,00 din
Ukupno 6.000,00 din
Tamara Vujović
18.10.2021. Porodica Minić 1.000,00 din
Ukupno 1.000,00 din
Miroslav Beslic
30.11.2021. Porodica Minić 500,00 din
23.11.2021. Porodica Minić 500,00 din
15.11.2021. Porodica Minić 500,00 din
03.11.2021. Porodica Minić 200,00 din
20.10.2021. Porodica Minić 200,00 din
05.10.2021. Porodica Minić 500,00 din
Ukupno 2.400,00 din
Nada Vinokić
03.11.2021. Porodica Minić 1.200,00 din
Ukupno 1.200,00 din
Ivan Stojičić
04.11.2021. Porodica Minić 1.000,00 din
Ukupno 1.000,00 din
Fondacija "Budi srećan" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.budisrecan.rs