Spisak uplata i isplata za korisnika:
Porodica Minić

Porodica Minić
Potrebno 4.950.092,63 din
Donatori uplatili 66.962,00 din
Korisnik iskoristio 38.104,00 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 0,00 din
Novac na računu korisnika 28.858,00 din
Nedostaje 4.883.130,63 din
Sve uplate 66.962,00 din
Miroslav Beslic
05.10.2021
500,00 din
Đorđe Onimus
09.10.2021
500,00 din
Marko Bojović
14.10.2021
1.942,00 din
Andrija Antonijević
15.10.2021
2.000,00 din
Aleksandar Mraković
18.10.2021
2.000,00 din
Jelena Živanović
18.10.2021
1.000,00 din
Tamara Vujović
18.10.2021
1.000,00 din
Miroslav Beslic
20.10.2021
200,00 din
Marija Trifunović
21.10.2021
5.000,00 din
Aleksandar Mraković
25.10.2021
2.000,00 din
Boris Bugarčić
03.11.2021
2.000,00 din
Nada Vinokić
03.11.2021
1.200,00 din
Miroslav Beslic
03.11.2021
200,00 din
Miloš Ljubiša Milićević
04.11.2021
3.600,00 din
Ivan Stojičić
04.11.2021
1.000,00 din
Stefan Petrović
04.11.2021
420,00 din
Milan Mandić
09.11.2021
2.000,00 din
Miroslav Beslic
15.11.2021
500,00 din
Miroslav Beslic
23.11.2021
500,00 din
MTS, A1 i Telenor operateri
25.11.2021
35.400,00 din
Miroslav Beslic
30.11.2021
500,00 din
Milun Španjević
01.12.2021
1.000,00 din
Bojana Sarić
03.12.2021
2.500,00 din
Sve isplate 38.104,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za oktobar 2021. godine
31.10.2021
595,00 din
Tehnomedia centar d.o.o. Zaječar - frižider
30.11.2021
36.919,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za novembar 2021. godine
01.12.2021
485,00 din
Banka Intesa - obracun tarife za usluge 21.11.-30.11.2021.
01.12.2021
105,00 din
Fondacija "Budi srećan" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.budisrecan.rs