Spisak uplata i isplata za korisnika:
Aleksandar Šipoš

Aleksandar Šipoš
Potrebno 772.591,58 din
Donatori uplatili 108.400,00 din
Korisnik iskoristio 37.292,80 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 0,00 din
Novac na računu korisnika 71.107,20 din
Nedostaje 664.191,58 din
Sve uplate 108.400,00 din
Milan Mandić
31.08.2021
2.000,00 din
Milan Živković
09.09.2021
1.000,00 din
MTS, A1 i Telenor operateri
25.11.2021
35.400,00 din
Talks and Folks d.o.o. - Beograd
01.12.2021
70.000,00 din
Sve isplate 37.292,80 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za avgust 2021. godine
01.09.2021
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za septembar 2021. godine
02.10.2021
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za novembar 2021. godine
01.12.2021
595,00 din
Apotekarska ustanova Vegafarma, Valjevo - lekovi
02.12.2021
35.507,80 din
Fondacija "Budi srećan" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.budisrecan.rs