Spisak uplata i isplata za korisnika:
Udruženje za pomoć osobama sa autizmom BaziMili

Udruženje za pomoć osobama sa autizmom BaziMili
Potrebno 236.394,74 din
Donatori uplatili 56.480,00 din
Korisnik iskoristio 595,00 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 0,00 din
Novac na računu korisnika 55.885,00 din
Nedostaje 179.914,74 din
Sve uplate 56.480,00 din
Milica Nikolić
21.02.2020
800,00 din
Prexim d.o.o. - Beograd
25.02.2020
10.000,00 din
Gigi transport d.o.o. - Dobanovci
25.02.2020
6.000,00 din
Zorica Stefanović
27.02.2020
5.000,00 din
RT Trans d.o.o. - Zemun
06.03.2020
30.000,00 din
Marija Ninić
11.03.2020
4.680,00 din
Sve isplate 595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec februar 2020. godine
01.03.2020
595,00 din
Fondacija "Budi srećan" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.budisrecan.rs