Spisak uplata i isplata za korisnika:
O.Š. Živko Ljujić - Nova Varoš

O.Š. Živko Ljujić - Nova Varoš
Potrebno 473.842,11 din
Donatori uplatili 1.000,00 din
Korisnik iskoristio 595,00 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 0,00 din
Novac na računu korisnika 405,00 din
Nedostaje 472.842,11 din
Sve uplate 1.000,00 din
MTS operater
08.05.2018
1.000,00 din
Sve isplate 595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj
01.06.2018
595,00 din
Fondacija "Budi srećan" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.budisrecan.rs