Spisak uplata i isplata po korisnicima

Spisak uplata i isplata po korisnicima
Spisak uplata i isplata - O.Š. Branko Ćopić - Beograd
Potrebno 1.426.315,79 din
Donatori uplatili 1.500,00 din
Korisnik iskoristio 1.190,00 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 0,00 din
Novac na računu korisnika 310,00 din
Nedostaje 1.424.815,79 din
Sve uplate 1.500,00 din
MTS operater
24.11.2017
1.200,00 din
MTS operater
08.05.2018
300,00 din
Sve isplate 1.190,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec novembar
01.12.2017
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj
01.06.2018
595,00 din
Spisak uplata i isplata - O.Š. Radivoj Popović - Zemun
Potrebno 4.206.712,63 din
Donatori uplatili 0,00 din
Korisnik iskoristio 0,00 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 0,00 din
Novac na računu korisnika 0,00 din
Nedostaje 4.206.712,63 din
Spisak uplata i isplata - O.Š. Vuk Karadžić - Bor
Potrebno 413.684,21 din
Donatori uplatili 0,00 din
Korisnik iskoristio 0,00 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 0,00 din
Novac na računu korisnika 0,00 din
Nedostaje 413.684,21 din
Spisak uplata i isplata - O.Š. Miloš Marković - Donje Leskovice, Valjevo
Potrebno 766.526,32 din
Donatori uplatili 300,00 din
Korisnik iskoristio 0,00 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 0,00 din
Novac na računu korisnika 300,00 din
Nedostaje 766.226,32 din
Sve uplate 300,00 din
MTS operater
08.05.2018
300,00 din
Spisak uplata i isplata - O.Š. Profesor Brana Paunović - Rašanac
Potrebno 413.684,21 din
Donatori uplatili 15.700,00 din
Korisnik iskoristio 1.785,00 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 0,00 din
Novac na računu korisnika 13.915,00 din
Nedostaje 397.984,21 din
Sve uplate 15.700,00 din
Vesna Ljubisavljević
27.06.2017
1.000,00 din
MPS Sistem d.o.o. - Petrovac
29.06.2017
2.000,00 din
Evrometal d.o.o. - Petrovac na Mlavi
07.07.2017
10.000,00 din
Mališa Ilić
04.10.2017
2.700,00 din
Sve isplate 1.785,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec jun
03.07.2017
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec jul
01.08.2017
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec oktobar
01.11.2017
595,00 din
Spisak uplata i isplata - Škola za osnovno i srednje obrazovanje 11. oktobar - Leskovac
Potrebno 1.200.000,00 din
Donatori uplatili 0,00 din
Korisnik iskoristio 0,00 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 0,00 din
Novac na računu korisnika 0,00 din
Nedostaje 1.200.000,00 din
Spisak uplata i isplata - Škola za osnovno i srednje obrazovanje Carica Jelena - Niš
Potrebno 944.336,84 din
Donatori uplatili 0,00 din
Korisnik iskoristio 0,00 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 0,00 din
Novac na računu korisnika 0,00 din
Nedostaje 944.336,84 din
Spisak uplata i isplata - O.Š. Marko Stojanović - Vračev Gaj
Potrebno 379.578,95 din
Donatori uplatili 0,00 din
Korisnik iskoristio 0,00 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 0,00 din
Novac na računu korisnika 0,00 din
Nedostaje 379.578,95 din
Spisak uplata i isplata - S.Š. Ekonomsko - trgovinska - Požarevac
Potrebno 869.052,63 din
Donatori uplatili 0,00 din
Korisnik iskoristio 0,00 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 0,00 din
Novac na računu korisnika 0,00 din
Nedostaje 869.052,63 din
Spisak uplata i isplata - O.Š. Milinko Kušić - Ivanjica
Potrebno 489.473,68 din
Donatori uplatili 0,00 din
Korisnik iskoristio 0,00 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 0,00 din
Novac na računu korisnika 0,00 din
Nedostaje 489.473,68 din
Fondacija "Budi srećan" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.budisrecan.rs