Sve uplate

12.02.2020. 295.134,80 din
Luka Jakovljević Đorđe Gavrilović 6.000,00 din
Nikola Pantelić Đorđe Gavrilović 6.000,00 din
Dragana Petrović Đorđe Gavrilović 10.000,00 din
Bojana Marić Đorđe Gavrilović 700,00 din
Petar Mitrović Đorđe Gavrilović 10.000,00 din
Ivan Milojević Đorđe Gavrilović 20.000,00 din
Drim Alati - Aranđelovac Đorđe Gavrilović 20.000,00 din
Danijela Lekić Đorđe Gavrilović 3.000,00 din
Ivana Matić Đorđe Gavrilović 500,00 din
Jelica Raičević Đorđe Gavrilović 1.000,00 din
Milica Đalović Đorđe Gavrilović 10.000,00 din
Milena Popadić Đorđe Gavrilović 1.000,00 din
Ljubomir Joksi PR Kod Apoteka - Aranđelovac Đorđe Gavrilović 25.000,00 din
Grafopak d.o.o. preduzeće za grafiku - Aranđelovac Đorđe Gavrilović 10.000,00 din
Bojan Radović Đorđe Gavrilović 500,00 din
STAR Sretenović - Rudnik Đorđe Gavrilović 6.000,00 din
Srđan Treskanica Đorđe Gavrilović 1.000,00 din
Milena Simić Đorđe Gavrilović 5.000,00 din
Goran Janković Đorđe Gavrilović 2.000,00 din
Andrteja Milošević Đorđe Gavrilović 24.000,00 din
Fudbalski savez Aranđelovac Đorđe Gavrilović 10.000,00 din
Marija Tomić Đorđe Gavrilović 10.000,00 din
Luka Dragosavac Đorđe Gavrilović 10.000,00 din
Nikola Todić Đorđe Gavrilović 10.000,00 din
Vojin Pupovac Đorđe Gavrilović 4.000,00 din
Kristina Rosić Đorđe Gavrilović 10.000,00 din
Petar Kovačev Đorđe Gavrilović 8.000,00 din
Boško Mihić Đorđe Gavrilović 6.000,00 din
Kim plus d.o.o. - Aranđelovac Đorđe Gavrilović 5.000,00 din
Aleksandar Varjačić Đorđe Gavrilović 1.000,00 din
Miroslav Grbić Đorđe Gavrilović 5.000,00 din
Slavica Bošković Đorđe Gavrilović 10.000,00 din
Radomir Stojanović Đorđe Gavrilović 5.000,00 din
Martina Petrović Đorđe Gavrilović 3.000,00 din
Slađana Nikolić Đorđe Gavrilović 500,00 din
Ivan Stevanović Đorđe Gavrilović 3.000,00 din
Đorđe Živković Đorđe Gavrilović 1.000,00 din
Milica Ostojić Đorđe Gavrilović 500,00 din
Marko Miladinović Đorđe Gavrilović 1.000,00 din
Milan Miladinović Đorđe Gavrilović 1.000,00 din
Marko i Nevena Petrov Đorđe Gavrilović 23.513,04 din
Jelena Jovanović Đorđe Gavrilović 5.921,76 din
11.02.2020. 164.877,77 din
Miloje Preković Đorđe Gavrilović 1.000,00 din
Nemanja Maksimović Đorđe Gavrilović 1.000,00 din
Nebojša Ilić Đorđe Gavrilović 177,77 din
Advokat Aleksandra I. Kovačević Đorđe Gavrilović 10.000,00 din
Đorđe Vojinović Đorđe Gavrilović 1.000,00 din
Ranko Đorđević Đorđe Gavrilović 11.000,00 din
Dubravko Rosić Đorđe Gavrilović 10.000,00 din
Vidoje Stojković PR Izvršitelj - Aranđelovac Đorđe Gavrilović 30.000,00 din
Tatjana Rosić Đorđe Gavrilović 10.000,00 din
Aleksandra Bošković Đorđe Gavrilović 2.000,00 din
Jelena Petković Đorđe Gavrilović 5.000,00 din
Vanilica Company, Slatka radionica - Aranđelovac Đorđe Gavrilović 10.000,00 din
Miroslav Šimonji Đorđe Gavrilović 500,00 din
Selena Radovanović Đorđe Gavrilović 10.000,00 din
Aleksandra Orlović Đorđe Gavrilović 10.000,00 din
Dušica Perišić Đorđe Gavrilović 1.000,00 din
Nikola Jovanović Đorđe Gavrilović 12.000,00 din
Miloš Matijević Đorđe Gavrilović 1.000,00 din
Petar Miloradović Đorđe Gavrilović 5.000,00 din
L+M Tim Transport d.o.o. - Aranđelovac Đorđe Gavrilović 2.000,00 din
Marko Berisavac Đorđe Gavrilović 200,00 din
FK Metalac - Gornji Milanovac Đorđe Gavrilović 23.000,00 din
Ivan Miljković Đorđe Gavrilović 2.000,00 din
Jasminka Gagić Đorđe Gavrilović 2.000,00 din
Katarina Orlović Đorđe Gavrilović 5.000,00 din
10.02.2020. 52.100,00 din
Bojana Đinđić Đorđe Gavrilović 5.000,00 din
Stevica Ristić Đorđe Gavrilović 200,00 din
Branimir Ivović Đorđe Gavrilović 1.000,00 din
Aleksandar Varjačić Đorđe Gavrilović 1.000,00 din
Milan Radovanović Đorđe Gavrilović 3.000,00 din
Goran Filipović Đorđe Gavrilović 1.500,00 din
Petar Đurić Đorđe Gavrilović 12.000,00 din
Katarina Živanović Đorđe Gavrilović 2.000,00 din
Nataša Đurković Đorđe Gavrilović 2.000,00 din
Marko Milovanović Đorđe Gavrilović 300,00 din
Boske d.o.o. - Aranđelovac Đorđe Gavrilović 20.000,00 din
Slavica Vuković Đorđe Gavrilović 500,00 din
Dejan Pavlović Đorđe Gavrilović 1.000,00 din
Milica Mandić Đorđe Gavrilović 1.000,00 din
Vanja Ristanović Đorđe Gavrilović 500,00 din
Sofija Dončevski Đorđe Gavrilović 1.000,00 din
Uroš Vukić Đorđe Gavrilović 100,00 din
Fondacija "Budi srećan" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.budisrecan.rs