Sve uplate

13.07.2021. 14.000,00 din
Policijska stanica Zubin Potok Aleksandra Rusimović 12.000,00 din
Irena Keljački Aleksandra Rusimović 2.000,00 din
19.06.2021. 1.500,00 din
Miljana Kompirović Aleksandra Rusimović 500,00 din
Brankica Kasalović Aleksandra Rusimović 1.000,00 din
Fondacija "Budi srećan" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.budisrecan.rs