Sve uplate

01.02.2018. 30.000,00 din
Dunav osiguranje a.d.o. - Beograd ( filijala osiguranja Valjevo ) S.Š. Tehnička škola - Valjevo 30.000,00 din
24.11.2017. 160.000,00 din
MTS operater Manastir Uspenja presvete Bogorodice Krupa 158.800,00 din
MTS operater O.Š. Branko Ćopić - Beograd 1.200,00 din
21.11.2017. 11.800,00 din
STR "Karađorđe" - Valjevo S.Š. Tehnička škola - Valjevo 10.000,00 din
MTS operater O.Š. Rada Miljković - Jagodina 1.800,00 din
Fondacija "Budi srećan" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.budisrecan.rs