Spisak uplata i isplata za Zdravstvo

02.12.2021.
Sve isplate 35.508 din
Aleksandar Šipoš Apotekarska ustanova Vegafarma, Valjevo - lekovi 35.508 din
01.12.2021.
Sve uplate 70.000 din
Talks and Folks d.o.o. - Beograd Aleksandar Šipoš 70.000 din
Sve isplate 2.380 din
Aleksandra Rusimović Banka Intesa - naknada za vođenje računa za novembar 2021. godine 595 din
Miloš Milosavljević Banka Intesa - naknada za vođenje računa za novembar 2021. godine 595 din
Đorđe Gavrilović Banka Intesa - naknada za vođenje računa za novembar 2021. godine 595 din
Aleksandar Šipoš Banka Intesa - naknada za vođenje računa za novembar 2021. godine 595 din
25.11.2021.
Sve uplate 89.600 din
MTS, A1 i Telenor operateri Đorđe Gavrilović 10.000 din
MTS, A1 i Telenor operateri Aleksandar Šipoš 35.400 din
MTS, A1 i Telenor operateri Miloš Milosavljević 37.200 din
MTS, A1 i Telenor operateri Aleksandra Rusimović 7.000 din
22.11.2021.
Sve uplate 3.000 din
Uroš i Vidan Mijatović Miloš Milosavljević 3.000 din
Fondacija "Budi srećan" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.budisrecan.rs