Spisak uplata i isplata za Porodice

03.12.2021.
Sve uplate 2.500 din
Bojana Sarić Porodica Minić 2.500 din
01.12.2021.
Sve uplate 1.000 din
Milun Španjević Porodica Minić 1.000 din
Sve isplate 590 din
Porodica Minić Banka Intesa - naknada za vođenje računa za novembar 2021. godine 485 din
Porodica Minić Banka Intesa - obracun tarife za usluge 21.11.-30.11.2021. 105 din
30.11.2021.
Sve uplate 500 din
Miroslav Beslic Porodica Minić 500 din
Sve isplate 36.919 din
Porodica Minić Tehnomedia centar d.o.o. Zaječar - frižider 36.919 din
25.11.2021.
Sve uplate 35.400 din
MTS, A1 i Telenor operateri Porodica Minić 35.400 din
23.11.2021.
Sve uplate 500 din
Miroslav Beslic Porodica Minić 500 din
15.11.2021.
Sve uplate 500 din
Miroslav Beslic Porodica Minić 500 din
Fondacija "Budi srećan" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.budisrecan.rs