Spisak uplata i isplata za Porodice

12.04.2019.
Sve isplate 181.009 din
Manastir Uspenja presvete Bogorodice Krupa Vrtni centar Geront, Hrvatska - cveće i biljke 178.034 din
Manastir Uspenja presvete Bogorodice Krupa Banka Intesa - naknada za doznaku sa ino troškom OUR 1.150 din
Manastir Uspenja presvete Bogorodice Krupa Banka Intesa - SWIFT i naknada za plać. iz kuplj. deviza 1.700 din
Manastir Uspenja presvete Bogorodice Krupa Banka Intesa - obracun tarife za usluge 01.04.-10.04.2019 125 din
Fondacija "Budi srećan" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.budisrecan.rs