Spisak uplata i isplata po korisnicima

Spisak uplata i isplata po korisnicima
Spisak uplata i isplata - O.Š. Učitelj Tasa - Niš
Potrebno 379.578,95 din
Donatori uplatili 0,00 din
Korisnik iskoristio 0,00 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 0,00 din
Novac na računu korisnika 0,00 din
Nedostaje 379.578,95 din
Spisak uplata i isplata - O.Š. Jovan Dučić - Kraljevo, Roćevići
Potrebno 827.368,42 din
Donatori uplatili 0,00 din
Korisnik iskoristio 0,00 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 0,00 din
Novac na računu korisnika 0,00 din
Nedostaje 827.368,42 din
Spisak uplata i isplata - O.Š. Živan Maričić - Žiča
Potrebno 766.526,32 din
Donatori uplatili 600,00 din
Korisnik iskoristio 595,00 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 0,00 din
Novac na računu korisnika 5,00 din
Nedostaje 765.926,32 din
Sve uplate 600,00 din
MTS operater
08.05.2018
600,00 din
Sve isplate 595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj
01.06.2018
595,00 din
Spisak uplata i isplata - O.Š. Vuk Karadžić - Smederevska Palanka
Potrebno 939.562,11 din
Donatori uplatili 0,00 din
Korisnik iskoristio 0,00 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 0,00 din
Novac na računu korisnika 0,00 din
Nedostaje 939.562,11 din
Spisak uplata i isplata - O.Š. Stanimir Veljković Zele - Bojnik
Potrebno 691.073,68 din
Donatori uplatili 0,00 din
Korisnik iskoristio 0,00 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 0,00 din
Novac na računu korisnika 0,00 din
Nedostaje 691.073,68 din
Spisak uplata i isplata - O.Š. Živko Ljujić - Nova Varoš
Potrebno 473.842,11 din
Donatori uplatili 1.000,00 din
Korisnik iskoristio 595,00 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 0,00 din
Novac na računu korisnika 405,00 din
Nedostaje 472.842,11 din
Sve uplate 1.000,00 din
MTS operater
08.05.2018
1.000,00 din
Sve isplate 595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj
01.06.2018
595,00 din
Spisak uplata i isplata - O.Š. Vuk Karadžić - Lipe
Potrebno 379.578,95 din
Donatori uplatili 33.400,00 din
Korisnik iskoristio 1.190,00 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 0,00 din
Novac na računu korisnika 32.210,00 din
Nedostaje 346.178,95 din
Sve uplate 33.400,00 din
Minel Enim d.o.o. - Smederevo
02.04.2018
30.000,00 din
Info Home System d.o.o. - Smederevo
02.04.2018
3.000,00 din
MTS operater
08.05.2018
400,00 din
Sve isplate 1.190,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec april
03.05.2018
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec maj
01.06.2018
595,00 din
Spisak uplata i isplata - Miloš Milosavljević
Potrebno 390.000,00 din
Donatori uplatili 45.095,21 din
Korisnik iskoristio 1.785,00 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 0,00 din
Novac na računu korisnika 43.310,21 din
Nedostaje 344.904,79 din
Sve uplate 45.095,21 din
Mirjana Radosavljević
01.10.2018
2.000,00 din
Nemanja Jakšić
01.10.2018
500,00 din
Nikola Trampa
02.10.2018
5.000,00 din
Milica Ristić
04.10.2018
300,00 din
Lana Vukićević
04.10.2018
500,00 din
Gojko Žmukić
05.10.2018
1.000,00 din
Petar Milić
05.10.2018
1.000,00 din
Dejana Radovanović
15.10.2018
9.710,00 din
Lana Vukićević
17.10.2018
3.000,00 din
Brankica Janošević
18.10.2018
7.768,00 din
Dejana i prijatelji
14.11.2018
8.739,00 din
Marko i Nevena Petrov
13.02.2020
4.578,21 din
Marija Tomić
14.02.2020
1.000,00 din
Sve isplate 1.785,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec oktobar
01.11.2018
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec novembar
01.12.2018
595,00 din
Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec februar 2020. godine
01.03.2020
595,00 din
Spisak uplata i isplata - O.Š. Kralj Petar I - Niš
Potrebno 616.051,58 din
Donatori uplatili 0,00 din
Korisnik iskoristio 0,00 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 0,00 din
Novac na računu korisnika 0,00 din
Nedostaje 616.051,58 din
Spisak uplata i isplata - Mašinsko - elektrotehnička škola - Priboj
Potrebno 939.562,11 din
Donatori uplatili 0,00 din
Korisnik iskoristio 0,00 din
Korisnik isplatio proviziju Fondaciji 0,00 din
Novac na računu korisnika 0,00 din
Nedostaje 939.562,11 din
Fondacija "Budi srećan" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.budisrecan.rs