Sve isplate

01.08.2017. 595,00 din
O.Š. Profesor Brana Paunović Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec jul 595,00 din
03.07.2017. 595,00 din
O.Š. Profesor Brana Paunović Banka Intesa - naknada za vođenje računa za mesec jun 595,00 din
Fondacija "Budi srećan" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.budisrecan.rs