O nama

Fondacija Budi srećan osnovana je i osmišljena kao humanitarna organizacija koja za primarni cilj ima pomoć u lečenju bolesnih kao i pomoć obrazovnim i ustanovama kulture na teritoriji Republike Srbije.
Želimo da animiramo veliki broj humanih ljudi koji bi slanjem SMS poruka i uplatama omogućili obolelim osobama da potpuno ozdrave ili da barem u meri u kojoj je to moguće poboljšaju svoje zdravstveno stanje. Takođe, cilj nam je animiranje velikog broja učenika osnovnih i srednjih škola kako bi zajedničkim akcijama sa Fondacijom osavremenili svoje učionice i kabinete, fiskulturne i muzičke sale.

Vladimir Vučetić, osnivač Fondacije Budi srećan je i idejni tvorac koncepta Fondacije sa više korisnika na platformi jednog humanitarnog SMS broja. Prvi put ovakvu ideju sproveo je sa velikim uspehom u Fondaciji Budi human čiji je bio idejni tvorac i predsednik Upravnog odbora u prve dve godine rada.

Želja nam je da se svi humani ljudi udruže u jedinstvenom projektu. Oko ove naše ideje, okupili smo veliki broj javnih ličnosti koji su svoju popularnost i ime ugradili u projekat Fondacije. Prepoznali su humanost u našim idejama i konceptu i kao i mi veruju da možemo da pomognemo zdravstvu, obrazovanju i kulturi Srbije 

 

Zajedno možemo sve!

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  Vladimir Vučetić - osnivač i predsednik UO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  Sanja Ćevap - upravitelj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  Veljko Žugić - direktor  

 

  Katarina Korša - PR direktor

 

  Jovana Guzijan - PR

 

  Andrea Vučenović - portparol

 

  
Fondacija "Budi srećan" – Vladimir Vučetić | Ljutice Bogdana 1a 11000 Beograd | 011/240-2407 | PIB: 109849156 | MB: 28829949 | ŠD: 9499/9002 | www.budisrecan.rs